Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Fem grundsteg

Att tillämpa evidensbaserad praktik i det dagliga arbetet innebär att man följer en process med fem grundsteg.

 

​Evidensbaserad praktik innebär att den professionelle väger samman sin expertis med bästa tillgängliga kunskap, den enskildes situation, erfarenheter och önskemål vid beslut om insatser.

Evidensbaserad praktik förbättrar möjligheterna att hjälpa, minskar risken för att skada, ger ökad transparens, främjar utveckling och ger sammantaget en bättre beslutsgrund.

Evidensbaserad praktik minskar risken för snabba beslut om insats. En bra strategi är att medvetet försöka undvika att tänka på lämpliga insatser till efter att problemanalysen är genomförd.

Evidensbaserat arbete – en process med fem grundsteg

  1. Omvandla information till en fråga som kan besvaras.
  2. Söka bästa tillgängliga kunskap för att besvara frågan.
  3. Värdera kunskapen utifrån tillförlitlighet och användbarhet.
  4. Väg samman kunskapskällorna med den egna professionella kompetensen, den berörda individens problem, unika förutsättningar och önskemål.
  5. Följa upp de fyra föregående stegen och sträva efter att förbättra arbetet.

Mer om de fem grundstegen

De fem grundstegen i tillämpningen av evidensbaserad praktik beskrivs närmare på undersidorna som du hittar till via menyn till höger. De vägleder dig från start till uppföljning av resultat.

Anna 83 år, Daniel 9 år och Samuel 19 år är fallbeskrivningar som illustrerar de fem stegen och ger exempel på olika situationer.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Hjälpte informationen på den här sidan dig?