Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start EBP Standardiserade bedömningsmetoder Att börja använda standardiserade bedömningsmetoder

Att börja använda standardiserade bedömningsmetoder

När en standardiserad bedömningsmetod ska väljas är det viktigt att identifiera målgruppen och syftet med bedömningen, att klargöra syftet och diskutera för- och nackdelar på arbetsplatsen och att utarbeta en implementeringsplan.

 

​När en standardiserad bedömningsmetod ska väljas är det viktigt att först identifiera målgruppen och syftet med bedömningen. Är syftet exempelvis att bedöma om ett barn far illa i hemmet ska bedömningsmetoden vara utvecklad och prövad för just den målgruppen. Är syftet istället att bedöma äldre personers behov av stöd i sin dagliga livsföring väljer man en bedömningsmetod som utvecklats och prövats för det ändamålet.

Klargör syftet och diskutera för- och nackdelar

När en ny standardiserad bedömningsmetod introduceras på en arbetsplats är det viktigt att alla, i synnerhet ledningen, känner till vad bedömningsmetoden kan bidra med i arbetet. Alla behöver också känna till vilka förbättringar som likvärdiga bedömningar och en synligare process kan innebära för de berörda personerna.

Det är också viktigt att diskutera bedömningsmetodens för- och nackdelar i arbetet och verksamhetens förutsättningar att kunna följa upp att bedömningsmetoden används i enlighet med manualen.

Utarbeta en implementeringsplan

Att börja arbeta med standardiserade bedömningsmetoder innebär ofta en stor förändring och förändringsarbete kan ta lång tid. På vägen kommer såväl förutsedda som oförutsedda frågor och problem att behöva lösas. Det är därför bra att börja med att utarbeta en implementeringsplan som bör innehålla förslag på hur arbetet ska organiseras och hur praktiska frågor ska lösas. Exempel på sådana frågor är följande:

  • Vem har ansvar för användningen av en viss bedömningsmetod?
  • Vilka resurser krävs, till exempel ifråga om personal, utbildning, tid för träning och övning?
  • Bör arbetsrutiner förändras?

Socialstyrelsens metodguide

I Socialstyrelsens metodguide publiceras information om de standardiserade bedömningsmetoder som används mest inom socialt arbete i Sverige samt i vissa fall granskningar av deras kvalitet.

Metodguiden på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?