Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start EBP Standardiserade bedömningsmetoder Oklarheter om standardiserade bedömningsmetoder

Oklarheter om standardiserade bedömningsmetoder

Det finns ibland en farhåga bland professionella att berörda personer kan komma att känna sig besvärade av att standardiserade bedömningsmetoder används. En annan betänklighet är att professionaliteten minskar med ökad användning av standardiserade bedömningsmetoder. Men så är det sällan.

 

​Några av de vanligaste frågorna om standardiserade bedömningsmetoder besvaras nedan.

Ogillas standardiserade bedömningsmetoder av de personer som berörs?

Det finns ibland en farhåga bland professionella att berörda personer kan komma att känna sig besvärade av att standardiserade bedömningsmetoder används. De få studier som behandlar denna fråga, liksom erfarenheterna i pågående utvecklingsarbeten på Socialstyrelsen, visar att personer tvärtom ofta uppskattar att svara på frågor utifrån färdiga formulär. De känner sig inte utpekade eftersom frågorna i bedömningsmetoden ställs till alla i målgruppen.

Minskar standardiserade bedömningsmetoder professionaliteten?

En annan betänklighet är att professionaliteten minskar med ökad användning av standardiserade bedömningsmetoder. Det har att göra med en uppfattning om att praktiken blir alltmer instrumentell. Men det är viktigt att komma ihåg att standardiserade bedömningsmetoder endast bidrar med en del av den information som samlas in vid en utredning. De professionella har en nyckelroll eftersom det är de som gör den sammanvägda slutgiltiga helhetsbedömningen – inte bedömningsmetoden!

Går det att mäta sociala fenomen på ett meningsfullt sätt?

Det finns de som hävdar att det inte går att mäta tillstånd och behov hos individer på ett meningsfullt sätt. Andra menar dock att det är möjligt att undersöka sådant som människor upplever genom att mäta människors beskrivningar. De mätmetoder som används varierar, liksom säkerheten i mätningarna. Det är viktigt att komma ihåg att mätningar av verkligheten inte är detsamma som denna, utan endast ett mer eller mindre grovt mått på något som representerar verkligheten. Standardiserade bedömningsmetoder försöker fånga sådant som existerar som begrepp och vars innebörd inte kan fastslås en gång för alla, som till exempel föräldraförmåga.

Viktigt att tänka på vid val av bedömningsmetod:

  • För vilken målgrupp är bedömningsmetoden avsedd?
  • I vilken situation ska bedömningsmetoden användas?
  • Är bedömningsmetoden vetenskapligt prövad och anpassad för svenska förhållanden?
  • Att implementera en ny bedömningsmetod kräver både tid och resurser.
Hjälpte informationen på den här sidan dig?