Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start EBP Standardiserade bedömningsmetoder Standardiserade bedömningsmetoder kan användas för uppföljning

Standardiserade bedömningsmetoder kan användas för uppföljning

Vissa bedömningsmetoder kan användas för uppföljning både av enskilda personer och på verksamhetsnivå. Resultatet av insatserna blir både synligare och tydligare med uppföljning. Det ger underlag för beslut om vilka insatser som ska användas, och vilka som ska utvecklas, förändras eller ersättas.

 

​Uppföljning är ett viktigt led i en verksamhets förbättringsarbete. Vissa bedömningsmetoder kan användas för uppföljning både av enskilda personer och på verksamhetsnivå.

Uppföljning av enskilda personer

Vid uppföljningar av enskilda personer används samma bedömningsmetod för att samla in relevant information både före och efter en insats eller behandling. En jämförelse av resultaten från de båda mättillfällena visar om situationen har förändrats.

Uppföljning på verksamhetsnivå

Om standardiserade bedömningsmetoder används systematiskt för att bedöma alla berörda personer i en specifik målgrupp så kan denna information sammanställas och utgöra en del av den egenkontroll som verksamheterna ska utföra. På så vis erhålls kunskap om den grupp som till exempel deltagit i en viss behandling. Denna kunskap kan bidra till att utveckla arbetet och förbättra verksamheten.

Resultatet av insatserna blir både synligare och tydligare med uppföljning. Det ger de ansvariga beslutsfattarna underlag för beslut om vilka insatser som ska användas, och vilka som ska utvecklas, förändras eller ersättas. Detta skapar förutsättningar för ledningen att systematiskt följa upp och utvärdera den egna verksamheten och därmed kontrollera att verksamhetens insatser är av god kvalitet och utgår från vetenskap och beprövad erfarenhet.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?