Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start §
Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. (HSLF-FS)
Från och med 1 juli 2015 ger sju myndigheter inom området hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel och folkhälsa ut sina författningar i en gemensam författningssamling. Den nya författningssamlingen, som även inkluderar myndigheternas tidigare föreskrifter och allmänna råd, hittar du här på Kunskapsguiden.
Tabell
Årtal:
Myndighet:
BeteckningRubrikÅrtalMyndighet
HSLF-FS 2020:1Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika (HSLF-FS 2020:1)2020Läkemedelsverket
HSLF-FS 2020:10 Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2015:7) om anmälan av anmälningspliktig sjukdom i vissa fall2020Folkhälsomyndigheten
HSLF-FS 2020:2Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (HSLF-FS 2018:43) om behörighet för sjuksköterskor att föreskriva och ordinera läkemedel2020Socialstyrelsen
HSLF-FS 2020:3Socialstyrelsens föreskrifter om särskilt förordnande att utöva läkaryrket för icke legitimerade läkare;2020Socialstyrelsen
HSLF-FS 2020:7Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter (FoHMFS 2014:10) om alkoholhaltiga preparat2020Folkhälsomyndigheten
HSLF-FS 2020:8Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter (FoHMFS 2014:4) om teknisk sprit2020Folkhälsomyndigheten
HSLF-FS 2019:1Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika (HSLF-FS 2019:1)2019Läkemedelsverket
HSLF-FS 2019:10Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (FoHMFS 2014:6) om tillståndsbevis2019Folkhälsomyndigheten
HSLF-FS 2019:11Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (HSLF-FS 2017:79) om behörighet att utföra vissa arbetsuppgifter i socialtjänstens barn- och ungdomsvård2019Socialstyrelsen
HSLF-FS 2019:12Socialstyrelsens föreskrifter om undantag från kravet på tillstånd om genetisk undersökning vid allmän hälsoundersökning2019Socialstyrelsen
HSLF-FS 2019:13Socialstyrelsens föreskrifter om vilka sjukdomar som får diagnostiseras och spåras genom vävnadsprover i PKU-banken2019Socialstyrelsen
HSLF-FS 2019:14Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om villkor för avgiftsfri screening2019Socialstyrelsen
HSLF-FS 2019:15Läkemedelsverkets föreskrifter om supplement 9.8 till Europafarmakopén;2019Läkemedelsverket
HSLF-FS 2019:16Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika (HSLF-FS 2019:7)2019Läkemedelsverket
HSLF-FS 2019:17Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2016:51) om vaccination av barn i enlighet med det allmänna vaccinationsprogrammet för barn2019Folkhälsomyndigheten
HSLF-FS 2019:18Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika (HSLF-FS 2019:7)2019Läkemedelsverket
HSLF-FS 2019:19Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hälsoundersökningar av barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet;2019Socialstyrelsen
HSLF-FS 2019:2Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:12) om läkarintyg enligt 7 § lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m.2019Rättsmedicinalverket
HSLF-FS 2019:20Folhälsomyndighetens föreskrifter om egenkontrollprogram vid försäljning av tobaksvaror, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare2019Folkhälsomyndigheten
HSLF-FS 2019:21Folkhälsomyndighetens föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2018:41) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare2019Folkhälsomyndigheten
HSLF-FS 2019:22Upphävande av Folkhälsomyndighetens allmänna råd (FoHMFS 2014:16) om radon inomhus2019Folkhälsomyndigheten
HSLF-FS 2019:23Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika;2019Läkemedelsverket
HSLF-FS 2019:24Socialstyrelsens föreskrifter om belopp för vård av utskrivningsklara patienter för år 20202019Socialstyrelsen
HSLF-FS 2019:25Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2012:11) om socialnämndens ansvar för barn och unga i familjehem, jourhem eller hem för vård eller boende2019Socialstyrelsen
HSLF-FS 2019:26Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2016:92) om utgåva 10.0 av Europafarmakopén (HSLF-FS 2019:26)2019Läkemedelsverket
HSLF-FS 2019:27Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter (FoHMFS 2014:2) om statistiska uppgifter avseende tillverkning av alkoholdrycker och partihandel med spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker;2019Folkhälsomyndigheten
HSLF-FS 2019:28Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter (FoHMFS 2014:5) om statistiska uppgifter avseende servering2019Folkhälsomyndigheten
HSLF-FS 2019:29Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter(LVFS 2009:9) om detaljhandel vid öppenvårdsapotek;2019Läkemedelsverket
HSLF-FS 2019:3Ändring i föreskrifterna (HSLF-FS 2015:31) om rättspsykiatrisk undersökning 2019Rättsmedicinalverket
HSLF-FS 2019:30Socialstyrelsens allmänna råd om handläggning av ärenden som gäller unga lagöverträdare;2019Socialstyrelsen
HSLF-FS 2019:31Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter(HSLF-FS 2016:34) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit; 2019Läkemedelsverket
HSLF-FS 2019:32Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2019:32) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit2019Läkemedelsverket
HSLF-FS 2019:4Folkhälsomyndighetens föreskrifter om säkerhetsmärkning på styckförpackningar med tobaksvaror2019Folkhälsomyndigheten
HSLF-FS 2019:5Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika (HSLF-FS 2019:5)2019Läkemedelsverket
HSLF-FS 2019:6Läkemedelsverkets föreskrifter om supplement 9.7 till Europafarmakopén2019Läkemedelsverket
HSLF-FS 2019:7Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika (HSLF-FS 2019:7)2019Läkemedelsverket
HSLF-FS 2019:8Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:13) om förskrivning av vissa läkemedel;2019Läkemedelsverket
HSLF-FS 2018:1Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:13) om förskrivning av vissa livsmedel2018Läkemedelsverket
HSLF-FS 2018:10Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 2018Socialstyrelsen
HSLF-FS 2018:11Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2005:21) om kommunens skyldighet att lämna uppgifter till statistik om stöd och service till vissa funktionshindrade2018Socialstyrelsen
HSLF-FS 2018:12Ändring i föreskrifterna (HSLF-FS 2015:30) om socialnämndernas skyldighet att lämna statistiska uppgifter om ekonomiskt bistånd2018Socialstyrelsen
HSLF-FS 2018:14Ändring i föreskrifterna (HSLF-FS 2016:86) om socialnämndernas skyldighet att lämna statistiska uppgifter om insatser till äldre och personer med funktionshinder2018Socialstyrelsen
HSLF-FS 2018:15Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2002:11) om biobanker i hälso- och sjukvården2018Socialstyrelsen
HSLF-FS 2018:16Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:28) om blodverksamhet2018Socialstyrelsen
HSLF-FS 2018:17Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:29) om transfusion av blodkomponenter2018Socialstyrelsen
HSLF-FS 2018:18Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:30) om donation och tillvaratagande av vävnader och celler2018Socialstyrelsen
HSLF-FS 2018:19Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2009:32) om användning av vävnader och celler i hälso- och sjukvården och vid klinisk forskning m.m.2018Socialstyrelsen
HSLF-FS 2018:2Föreskrifter och alllmänna råd om konsulentverksamheter2018Socialstyrelsen
HSLF-FS 2018:20Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2012:14) om hantering av mänskliga organ avsedda för transplantation2018Socialstyrelsen
HSLF-FS 2018:21Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2015:8) om läkarnas specialiseringstjänstgöring2018Socialstyrelsen
HSLF-FS 2018:22Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (HSLF-FS 2016:40) om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården 2018Socialstyrelsen
HSLF-FS 2018:23Föreskrifter om ändring i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2008:1) om statligt tandvårdsstöd;2018TLV
HSLF-FS 2018:24Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2014:5) om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS2018Socialstyrelsen
HSLF-FS 2018:25Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2018:25) om licens2018Läkemedelsverket
HSLF-FS 2018:26Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2018:26) om lagerberedningar2018Läkemedelsverket
HSLF-FS 2018:27Föreskrifter om ändring i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2008:2) om ansökan och beslut om läkemedel och varor som förskrivs i födelsekontrollerande syfte;2018TLV
HSLF-FS 2018:28Föreskrifter om ändring i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2009:4) om prissättning av utbytbara läkemedel och utbyte av läkemedel m.m.;2018TLV
HSLF-FS 2018:29Föreskrifter om ändring i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter (TLVFS 2011:3) om ansökan om pris och subvention för förbrukningsartiklar;2018TLV
HSLF-FS 2018:3Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2016:34) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit;2018Läkemedelsverket
HSLF-FS 2018:30Föreskrifter om ändring i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2014:9) om prissättning av vissa äldre läkemedel;2018TLV
HSLF-FS 2018:31Föreskrifter om ändring i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2017:29) om licensläkemedel, extemporeläkemedel, lagerberedningar och tillfällig subvention;2018TLV
HSLF-FS 2018:32Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika2018Läkemedelsverket
HSLF-FS 2018:33Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2018:33) om supplement 9.5 till Europafarmakopén2018Läkemedelsverket
HSLF-FS 2018:34Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2016:34) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit;2018Läkemedelsverket
HSLF-FS 2018:35Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2006:16) om blodverksamhet;2018Läkemedelsverket
HSLF-FS 2018:36Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (2009:9) om detaljhandel vid öppenvårdsapotek; 2018Läkemedelsverket
HSLF-FS 2018:37Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2014:8) om partihandel med läkemedel;2018Läkemedelsverket
HSLF-FS 2018:38Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:10) om ambulanssjukvård m.m.2018Socialstyrelsen
HSLF-FS 2018:39Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (HSLF-FS 2017:37) om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården2018Socialstyrelsen
HSLF-FS 2018:4Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:20) om handel med vissa receptfria läkemedel;2018Läkemedelsverket
HSLF-FS 2018:40Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika;2018Läkemedelsverket
HSLF-FS 2018:41Folkhälsomyndighetens föreskrifter om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare2018Folkhälsomyndigheten
HSLF-FS 2018:42Ändring i föreskrifterna (TLVFS 2014:5) om avgift av öppenvårdsapotek för att föra receptregistret och läkemedelsförteckningen2018E-hälsomyndigheten
HSLF-FS 2018:43Behörighet för sjuksköterskor att förskriva och ordinera läkemedel2018Socialstyrelsen
HSLF-FS 2018:44Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (HSLF-FS 2017:37) om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården2018Socialstyrelsen
HSLF-FS 2018:45Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:13) om förskrivning av vissa livsmedel;2018Läkemedelsverket
HSLF-FS 2018:46Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika;2018Läkemedelsverket
HSLF-FS 2018:47Ändring i föreskrifterna (TLVFS 2014:5) om avgift av öppenvårdsapotek för att föra receptregistret och läkemedelsförteckningen 2018E-hälsomyndigheten
HSLF-FS 2018:48Nationell högspecialiserad vård2018Socialstyrelsen
HSLF-FS 2018:49Upphävande av allmänna råden (SOSFS 1997:15) Tillämpningen av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga2018Socialstyrelsen
HSLF-FS 2018:5Folkhälsomyndighetens föreskrifter om verkställighet för bestämmelserna om avgifter för tobaksprodukter2018Folkhälsomyndigheten
HSLF-FS 2018:50Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:30) om donation och tillvaratagande av vävnader och celler2018Socialstyrelsen
HSLF-FS 2018:51Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:31) om vävnadsinrättningar i hälso- och sjukvården m.m.2018Socialstyrelsen
HSLF-FS 2018:52Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2009:32) om användning av vävnader och celler i hälso- och sjukvården och vid klinisk forskning m.m.2018Socialstyrelsen
HSLF-FS 2018:53Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2018:53) om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2015:8) om läkarnas specialiseringstjänstgöring2018Socialstyrelsen
HSLF-FS 2018:54Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2018:54) om att utfärda intyg i hälso- och sjukvården2018Socialstyrelsen
HSLF-FS 2018:55Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2018:55) om supplement 9.6 till Europafarmakopén;2018Läkemedelsverket
HSLF-FS 2018:56Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:8) om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek;2018Läkemedelsverket
HSLF-FS 2018:57Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:9) om detaljhandel vid öppenvårdsapotek;2018Läkemedelsverket
HSLF-FS 2018:58Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2016:34) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit;2018Läkemedelsverket
HSLF-FS 2018:59Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2018:59) om apoteksombud;2018Läkemedelsverket
HSLF-FS 2018:6Riskutredning inför prövning av omvandling av fängelse på livstid 2018Rättsmedicinalverket
HSLF-FS 2018:60Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2004:6) om god tillverkningssed för läkemedel;2018Läkemedelsverket
HSLF-FS 2018:61Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (LVFS 2004:7) om tillstånd för tillverkning och import av läkemedel;2018Läkemedelsverket
HSLF-FS 2018:62Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2005:11) om märkning och bipacksedlar för läkemedel;2018Läkemedelsverket
HSLF-FS 2018:63Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2014:8) om partihandel med läkemedel;2018Läkemedelsverket
HSLF-FS 2018:64Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2016:34) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit;2018Läkemedelsverket
HSLF-FS 2018:65Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2016:34) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit;2018Läkemedelsverket
HSLF-FS 2018:66Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2016:34) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit;2018Läkemedelsverket
HSLF-FS 2018:67Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2018:67) om belopp för vård av utskrivningsklara patienter för år 20192018Socialstyrelsen
HSLF-FS 2018:7Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2018:7) om ikraftträdande av reviderad monografi för fermentationsprodukter i Europafarmakopén och om supplement 9.4 till Europafarmakopén;2018Läkemedelsverket
HSLF-FS 2018:8Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2005:29) om utfärdande av intyg inom hälso- och sjukvården m.m 2018Socialstyrelsen
HSLF-FS 2018:9Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika2018Läkemedelsverket
HSLF-FS-2018:13Ändring i föreskrifterna (HSLF-FS 2016:3) om socialnämndernas skyldighet att lämna statistiska uppgifter om insatser för barn och unga2018Socialstyrelsen
HSLF-FS 2016:96Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2016:42) om karakteristisk smak i cigaretter, rulltobak och dess delar samt tillsatser i vissa tobaksvaror.2017Folkhälsomyndigheten
HSLF-FS 2016:97Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2016:45) om rapportering av ingredienser i tobaksvaror, årlig rapportering om marknadsundersökningar m.m. och utökad rapporteringsskyldighet samt anmälan och rapportering av nya tobaksv2017Folkhälsomyndigheten
HSLF-FS 2016:98Om statsbidrag till verksamhet med personligt ombud2017Socialstyrelsen
HSLF-FS 2017:1Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika2017Läkemedelsverket
HSLF-FS 2017:10Ändring i allmänna råden (SOSFS 2013:1) om ekonomiskt bistånd2017Socialstyrelsen
HSLF-FS 2017:11Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2012:17) om tandvård vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning2017Socialstyrelsen
HSLF-FS 2017:12Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete2017Socialstyrelsen
HSLF-FS 2017:13Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:29) om transfusion av blodkomponenter2017Socialstyrelsen
HSLF-FS 2017:14Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:28) om blodverksamhet2017Socialstyrelsen
HSLF-FS 2017:15Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:10) om ambulanssjukvård m.m.2017Socialstyrelsen
HSLF-FS 2017:16Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:6) om bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård2017Socialstyrelsen
HSLF-FS 2017:17Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2008:33) om information som avser uppfödning genom amning eller med modersmjölksersättning2017Socialstyrelsen
HSLF-FS 2017:18Ändring i förekskrifterna (SOSFS 2008:21) om anmälan av patienter som av medicinska skäl är olämpliga att inneha skjutvapen2017Socialstyrelsen
HSLF-FS 2017:19Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2007:10) om samordning av insatser för habilitering och rehabilitering2017Socialstyrelsen
HSLF-FS 2017:2Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2007:2) om utbyte av sprutor och kanyler till personer som missbrukar narkotika2017Socialstyrelsen
HSLF-FS 2017:20Ändring i föreskrifterna (2006:9) om säkerhet vid sjukvårdsinrättningar som ger psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård samt vid enheter för rättspsykiatrisk undersökning2017Socialstyrelsen
HSLF-FS 2017:21Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2005:29) om utfärdande av intyg inom hälso- och sjukvården m.m.2017Socialstyrelsen
HSLF-FS 2017:23Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2005:27) om samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård2017Socialstyrelsen
HSLF-FS 2017:24Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2005:26) om hantering av smittförande avfall från hälso- och sjukvården2017Socialstyrelsen
HSLF-FS 2017:25Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2004:11) om ansvar för remisser för patienter inom hälso- och sjukvården, tandvården m.m.2017Socialstyrelsen
HSLF-FS 2017:26Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2011:7) om livsuppehållande behandling2017Socialstyrelsen
HSLF-FS 2017:27Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2008:1) om användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården2017Socialstyrelsen
HSLF-FS 2017:28Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2000:6) om särskilt förordnande att utöva läkaryrket för icke legitimerade läkare2017Socialstyrelsen
HSLF-FS 2017:29Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter om licensläkemedel, extemporeläkemedel, lagerberedningar och tillfällig subvention;2017TLV
HSLF-FS 2017:3Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (HSLF-FS 2016:40) om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården2017Socialstyrelsen
HSLF-FS 2017:30Föreskrifter om ändring i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter (TLVFS 2009:3) om handelsmarginal för läkemedel och andra varor som ingår i läkemedelsförmånerna2017TLV
HSLF-FS 2017:31Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2017:31) om supplement 9.1 till Europafarmakopén;2017Läkemedelsverket
HSLF-FS 2017:32Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2017:32) om ändring i föreskrifterna (LVFS 2008:12) hantering av vävnander och celler avsedda för läkemedelstillverkning;2017Läkemedelsverket
HSLF-FS 2017:33Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2017:33) om ikraftträdande av reviderad monografi för erythromycin ethylsuccinate i Europafarmakopén;2017Läkemedelsverket
HSLF-FS 2017:34Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:30) om donation och tillvaratagande av vävnader och celler2017Socialstyrelsen
HSLF-FS 2017:35Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:31) om vävnadsinrättningar i hälso- och sjukvården m.m.2017Socialstyrelsen
HSLF-FS 2017:36Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2009:32) om användning av vävnader och celler i hälso- och sjukvården och vid klinisk forskning2017Socialstyrelsen
HSLF-FS 2017:37HSLF-FS 2017:37 Ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården2017Socialstyrelsen
HSLF-FS 2017:38Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:13) om förskrivning av vissa livsmedel2017Läkemedelsverket
HSLF-FS 2017:39Föreskrifter om ändring i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2008:1) om statligt tandvårdsstöd2017TLV
HSLF-FS 2017:4Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (HSLF-FS 2016:1) om läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende2017Socialstyrelsen
HSLF-FS 2017:40Vårdgivares systematiska patientsäkerhetsarbete. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vårdgivares systematiska patientsäkerhetsarbete2017Socialstyrelsen
HSLF-FS 2017:41Inspektionen för vård och omsorgs föreskrifter om anmälan av händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada (lex Maria)2017IVO
HSLF-FS 2017:42Upphävande av allmänna råden (SOSFS 2006:20) om socialnämndens ansvar vid behov av ny vårdnadshavare 2017Socialstyrelsen
HSLF-FS 2017:43Upphävande av allmänna råden (SOSFS 2008:8) om socialnämndens handläggning av ärenden om adoption 2017Socialstyrelsen
HSLF-FS 2017:44Upphävande av föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2011:2) om socialnämndens utredning och fastställande av faderskap 2017Socialstyrelsen
HSLF-FS 2017:45Upphävande av föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2011:3) om socialnämndens utredning och fastställande av föräldraskap2017Socialstyrelsen
HSLF-FS 2017:46Upphävande av allmänna råden (SOSFS 2012:4) om socialnämndens ansvar för vissa frågor om vårdnad, boende och umgänge2017Socialstyrelsen
HSLF-FS 2017:47Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöds allmänna råd om socialnämndens ansvar vid behov av ny vårdnadshavare;2017MFOF
HSLF-FS 2017:48Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöds allmänna råd om socialnämndens handläggning av ärenden om adoption;2017MFOF
HSLF-FS 2017:49Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöds föreskrifter och allmänna råd om socialnämndens utredning och fastställande av faderskap;2017MFOF
HSLF-FS 2017:5Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (HSLF-FS 2015:15) om vissa åtgärder i hälso- och sjukvården vid dödsfall2017Socialstyrelsen
HSLF-FS 2017:50Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöds föreskrifter och allmänna råd om socialnämndens utredning och fastställande av föräldraskap;2017MFOF
HSLF-FS 2017:51Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöds allmänna råd om socialnämndens ansvar för vissa frågor om vårdnad, boende och umgänge;2017MFOF
HSLF-FS 2017:52Statsbidrag till utrustning för elektronisk kommunikation2017Socialstyrelsen
HSLF-FS 2017:53Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2017:53) om supplement 9.2 till Europafarmakopén;2017Läkemedelsverket
HSLF-FS 2017:54Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika2017Läkemedelsverket
HSLF-FS 2017:55HSLF-FS 2017:55 Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2005:29) om utfärdande av intyg inom hälso- och sjukvården m.m.2017Socialstyrelsen
HSLF-FS 2017:56HSLF-FS 2017:56 Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (HSLF-FS 2015:15) om vissa åtgärder i hälso- och sjukvården vid dödsfall2017Socialstyrelsen
HSLF-FS 2017:57HSLF-FS 2017:57 Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:28) om blodverksamhet2017Socialstyrelsen
HSLF-FS 2017:58HSLF-FS 2017:58 Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:29) om transfusion av blodkomponenter2017Socialstyrelsen
HSLF-FS 2017:59HSLF-FS 2017:59 Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:30) om donation och tillvaratagande av vävnader och celler2017Socialstyrelsen
HSLF-FS 2017:6Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2015:10) om basal hygien i vård och omsorg2017Socialstyrelsen
HSLF-FS 2017:60HSLF-FS 2017:60 Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:31) om vävnadsinrättningar i hälso- och sjukvården m.m.2017Socialstyrelsen
HSLF-FS 2017:61HSLF-FS 2017:61 Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2009:32) om användning av vävnader och celler i hälso- och sjukvården och vid klinisk forskning m.m.2017Socialstyrelsen
HSLF-FS 2017:62Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:13) om förskrivning av vissa livsmedel2017Läkemedelsverket
HSLF-FS 2017:64Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika;2017Läkemedelsverket
HSLF-FS 2017:65Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2017:65) om medicintekniska produkter och medicintekniska produkter för in-vitrodiagnostik;2017Läkemedelsverket
HSLF-FS 2017:66Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöds föreskrifter och allmänna råd om socialnämndens utredning när barn har kommit till genom assisterad befruktning av en ensamstående kvinna2017MFOF
HSLF-FS 2017:67Uppgiftsskyldighet till register över insatser inom den kommunala hälso- och sjukvården2017Socialstyrelsen
HSLF-FS 2017:68Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika (HSLF-FS 2017:68)2017Läkemedelsverket
HSLF-FS 2017:69Läkemedelsverkets föreskrifter (HFSL-FS 2017:69) om supplement 9.3 till Europafarmakopén2017Läkemedelsverket
HSLF-FS 2017:7Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2014:10) om förebyggande av och behandling vid undernäring2017Socialstyrelsen
HSLF-FS 2017:70Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2012:14) om säkerhetsövervakning av humanläkemedel;2017Läkemedelsverket
HSLF-FS 2017:71Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2001:16) om kompetenskrav för sjuksköterskor vid förskrivning av läkemedel2017Socialstyrelsen
HSLF-FS 2017:72Belopp för vård av utskrivningsklara patienter2017Socialstyrelsen
HSLF-FS 2017:73Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:15) om tillämpning av läkemedelslagen (2015:315) på vissa varor2017Läkemedelsverket
HSLF-FS 2017:74Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2017:74) om om begränsningar av förordnande och utlämnande av vissa läkemedel2017Läkemedelsverket
HSLF-FS 2017:75Läkemedelsverkets föreskrifter om registrering för försäljning av homeopatiska läkemedel2017Läkemedelsverket
HSLF-FS 2017:76Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (HSLF-FS 2016:41) om kompetenskrav för optiker vid rekvisition och hantering av läkemedel 2017Socialstyrelsen
HSLF-FS 2017:77Tandläkarnas specialiseringstjänstgöring 2017Socialstyrelsen
HSLF-FS 2017:78Upphävande av Folkhälsomyndighetens föreskrifter (FoHMFS 2015:2) om lagerdeklaration av vin och druvmust2017Folkhälsomyndigheten
HSLF-FS 2017:79Behörighet att utföra vissa arbetsuppgifter i socialtjänstens barn- och ungdomsvård 2017Socialstyrelsen
HSLF-FS 2017:79Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa(HSLF-FS 2017:79) 2017Socialstyrelsen
HSLF-FS 2017:8Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2014:4) om våld i nära relationer2017Socialstyrelsen
HSLF-FS 2017:80Legitimation för yrke inom hälso- och sjukvården vid utbildning från tredjeland2017Socialstyrelsen
HSLF-FS 2017:81Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2008:34) om praktisk tjänstgöring för psykologer 2017Socialstyrelsen
HSLF-FS 2017:9Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2013:22) om katastrofmedicinsk beredskap2017Socialstyrelsen
HSLF-FS 2015:29Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2011:13) om socialnämndernas skyldighet att lämna statistiska uppgifter2016Socialstyrelsen
HSLF-FS 2015:30Socialstyrelsens föreskrifter om socialnämndernas skyldighet att lämna statistiska uppgifter om ekonomiskt bistånd2016Socialstyrelsen
HSLF-FS 2015:31Rättsmedicinalverkets föreskrifter om rättspsykiatrisk undersökning2016Rättsmedicinalverket
HSLF-FS 2015:33HSLF-FS 2015:33 utgår2016Socialstyrelsen
HSLF-FS 2016:1Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende2016Socialstyrelsen
HSLF-FS 2016:10Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:19) om kliniska prövningar på människo2016Läkemedelsverket
HSLF-FS 2016:11Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2012:8) om om sjukhusens läkemedelsförsörjning2016Läkemedelsverket
HSLF-FS 2016:12Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2012:15) om säkerhetsövervakning av läkemedel som används på djur2016Läkemedelsverket
HSLF-FS 2016:13Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2012:19) om parallellimporterade läkemedel2016Läkemedelsverket
HSLF-FS 2016:14Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2013:3) om förmedling av humanläkemedel2016Läkemedelsverket
HSLF-FS 2016:15Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (2013:4) om verksamhet med aktiva substanser avsedda för humanläkemedel2016Läkemedelsverket
HSLF-FS 2016:16Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2014:4) om beredning av radioaktiva läkemedel2016Läkemedelsverket
HSLF-FS 2016:17Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2014:8) om partihandel med läkemedel2016Läkemedelsverket
HSLF-FS 2016:18Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2015:14) om försäljning av tillverkningssatser av vacciner och blodprodukter för humant bruk2016Läkemedelsverket
HSLF-FS 2016:19Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:30) om donation och tillvaratagande av vävnader och celler2016Socialstyrelsen
HSLF-FS 2016:2Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2011:13) om socialnämndernas skyldighet att lämna statistiska uppgifter2016Socialstyrelsen
HSLF-FS 2016:20Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:31) om vävnadsinrättningar i hälso- och sjukvården m.m.2016Socialstyrelsen
HSLF-FS 2016:21Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2009:32) om användning av vävnader och celler i hälso- och sjukvården och vid klinisk forskning m.m.2016Socialstyrelsen
HSLF-FS 2016:22Ändring i föreskrifterna (HSLF-FS 2016:3) om socialnämndernas skyldighet att lämna statistiska uppgifter om insatser för barn och unga2016Socialstyrelsen
HSLF-FS 2016:23Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:28) om blodverksamhet2016Socialstyrelsen
HSLF-FS 2016:25Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2006:11) om godkännande för försäljning m.m.2016Läkemedelsverket
HSLF-FS 2016:26Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2008:1) om tillstånd till försäljning av icke godkänt läkemedel (licensföreskrifter)2016Läkemedelsverket
HSLF-FS 2016:27Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:6) om marknadsföring av humanläkemedel2016Läkemedelsverket
HSLF-FS 2016:28Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:10) om distanshandel vid öppenvårdsapotek2016Läkemedelsverket
HSLF-FS 2016:29Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2010:4) om tillverkning av extemporeläkemedel2016Läkemedelsverket
HSLF-FS 2016:3Socialnämndernas skyldighet att lämna statistiska uppgifter om insatser för barn och unga2016Socialstyrelsen
HSLF-FS 2016:30Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2010:9) om maskinell dosverksamhet2016Läkemedelsverket
HSLF-FS 2016:31Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2010:12) om tillstånd för tillverkning på extemporeapotek2016Läkemedelsverket
HSLF-FS 2016:32Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:3) om läkemedel som omfattas av sjukhusundantaget2016Läkemedelsverket
HSLF-FS 2016:33Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:9) om kontroll av narkotika2016Läkemedelsverket
HSLF-FS 2016:34Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2016:34) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit2016Läkemedelsverket
HSLF-FS 2016:35Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:9) om detaljhandel vid öppenvårdsapotek2016Läkemedelsverket
HSLF-FS 2016:36Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2015:8) om läkarnas specialiseringstjänstgöring2016Socialstyrelsen
HSLF-FS 2016:37Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 1999:5) om allmäntjänstgöring för läkare.2016Socialstyrelsen
HSLF-FS 2016:38Socialstyrelsens föreskrifter om erkännande av kiropraktorers och naprapaters praktiska tjänstgöring i annat EES-land.2016Socialstyrelsen
HSLF-FS 2016:39Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2008:34) om praktisk tjänstgöring för psykologer.2016Socialstyrelsen
HSLF-FS 2016:4Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:13) om förskrivning av vissa livsmedel2016Läkemedelsverket
HSLF-FS 2016:40Journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården2016Socialstyrelsen
HSLF-FS 2016:41Kompetenskrav för optiker vid rekvisition och hantering av läkemedel2016Socialstyrelsen
HSLF-FS 2016:42Föreskrifter och allmänna råd om karakteristisk smak i cigaretter, rulltobak och dess delar samt tillsatser i vissa tobaksvaror2016Folkhälsomyndigheten
HSLF-FS 2016:43Föreskrifter om gränsvärden och mätmetoder av tjära, nikotin och kolmonoxid samt krav för laboratorier vid verifiering av mätningar2016Folkhälsomyndigheten
HSLF-FS 2016:44Föreskrifter om hälsovarning och rapportering av ingredienser för örtprodukter för rökning2016Folkhälsomyndigheten
HSLF-FS 2016:45Föreskrifter om rapportering av ingredienser i tobaksvaror, årlig rapportering om marknadsundersökningar m.m. och utökad rapporteringsskyldighet samt anmälan och rapportering av nya tobaksvaror2016Folkhälsomyndigheten
HSLF-FS 2016:46Föreskrifter om utformning av hälsovarningar och hälsovarningars placering på förpackning av tobaksvaror2016Folkhälsomyndigheten
HSLF-FS 2016:47Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter FoHMFS 2015-1 om kontrollköp av folköl och tobaksvaror2016Folkhälsomyndigheten
HSLF-FS 2016:48Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2005:21) om kommunens skyldighet att lämna uppgifter till statistik om stöd och service till vissa funktionshindrade2016Socialstyrelsen
HSLF-FS 2016:49Föreskrifter om ändring i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2008:1) om statligt tandvårdsstöd2016TLV
HSLF-FS 2016:5Läkemedelsverkets föreskrifter om anmälan av lagerberedning2016Läkemedelsverket
HSLF-FS 2016:50Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2012:14) om säkerhetsövervakning av humanläkemedel2016Läkemedelsverket
HSLF-FS 2016:51Vaccination av barn i enlighet med det allmänna vaccinationsprogrammet för barn (HSLF-FS 2016:51)2016Folkhälsomyndigheten
HSLF-FS 2016:54Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2016:54) om supplement 8.8 till Europafarmakopén2016Läkemedelsverket
HSLF-FS 2016:55Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hem för vård eller boende2016Socialstyrelsen
HSLF-FS 2016:56Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om stödboende2016Socialstyrelsen
HSLF-FS 2016:57Socialstyrelsens föreskrifter om statsbidrag till organisationer som stödjer dem som vårdar och hjälper någon närstående2016Socialstyrelsen
HSLF-FS 2016:58Socialstyrelsens föreskrifter om statsbidrag till vissa organisationer inom det sociala området m.m.2016Socialstyrelsen
HSLF-FS 2016:59Socialstyrelsens föreskrifter om statsbidrag för viss verksamhet på funktionshinderområdet2016Socialstyrelsen
HSLF-FS 2016:6Socialstyrelsens föreskrifter om sterilisering2016Socialstyrelsen
HSLF-FS 2016:60Socialstyrelsens föreskrifter om statsbidrag till informatörsverksamhet som rör psykisk ohälsa och psykiska funktionsnedsättningar2016Socialstyrelsen
HSLF-FS 2016:61Socialstyrelsens föreskrifter om statsbidrag till kvinno-och tjejjourer2016Socialstyrelsen
HSLF-FS 2016:62Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2016:34) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit2016Läkemedelsverket
HSLF-FS 2016:63Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om avgiftsfri screening för bröstcancer med mammografi2016Socialstyrelsen
HSLF-FS 2016:64Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om erkännande av yrkeskvalifikationer inom hälso- och sjukvården2016Socialstyrelsen
HSLF-FS 2016:65Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (HSLF-FS 2016:36) om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2015:8) om läkarnas specialiseringstjänstgöring2016Socialstyrelsen
HSLF-FS 2016:66Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1996:5) om rätt att för personligt bruk föra in läkemedel i Sverige2016Läkemedelsverket
HSLF-FS 2016:67Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1996:5) om rätt att för personligt bruk föra in läkemedel i Sverige2016Läkemedelsverket
HSLF-FS 2016:68Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2001:5) om aktiva medicintekniska produkter för implantation2016Läkemedelsverket
HSLF-FS 2016:69Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2003:11) om medicintekniska produkter2016Läkemedelsverket
HSLF-FS 2016:7Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om uppgiftsskyldighet till Socialstyrelsens cancerregister.2016Socialstyrelsen
HSLF-FS 2016:70Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2004:6) om god tillverkningssed för läkemedel2016Läkemedelsverket
HSLF-FS 2016:71Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2004:7) om tillstånd för tillverkning och import av läkemedel2016Läkemedelsverket
HSLF-FS 2016:72Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (LVFS 2004:16) om godkännande av medicinska gaser för försäljning2016Läkemedelsverket
HSLF-FS 2016:73Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2005:11) om märkning och bipacksedlar för läkemedel2016Läkemedelsverket
HSLF-FS 2016:74Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2006:3) om traditionella växtbaserade läkemedel för humant bruk2016Läkemedelsverket
HSLF-FS 2016:75Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2006:10) om veterinärers införsel av läkemedel till djur2016Läkemedelsverket
HSLF-FS 2016:76Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:15) om tillämpning av läkemedelslagen (2015:315) på vissa varor2016Läkemedelsverket
HSLF-FS 2016:78Läkemedelsverkets föreskrifter om kliniska läkemedelsprövningar på djur2016Läkemedelsverket
HSLF-FS 2016:79Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2006:11) om godkännande av läkemedel för försäljning m.m.2016Läkemedelsverket
HSLF-FS 2016:8Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2016:8) om supplement 8.7 till Europafarmakopén2016Läkemedelsverket
HSLF-FS 2016:80Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika;2016Läkemedelsverket
HSLF-FS 2016:81Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika;2016Läkemedelsverket
HSLF-FS 2016:82Upphävande av Folkhälsomyndighetens allmänna råd (HSLF-FS 2015:1) om vaccination mot pneumokocker.2016Folkhälsomyndigheten
HSLF-FS 2016:83Upphävande av Folkhälsomyndighetens allmänna råd (HSLF-FS 2015:2) om vaccination mot influensa.2016Folkhälsomyndigheten
HSLF-FS 2016:84Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:13) om förskrivning av vissa livsmedel2016Läkemedelsverket
HSLF-FS 2016:85Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (HSLF-FS 2015:15) om vissa åtgärder i hälso- och sjukvården vid dödsfall2016Socialstyrelsen
HSLF-FS 2016:86Socialnämndernas skyldighet att lämna statistiska uppgifter om insatser till äldre och personer med funktionsnedsättning2016Socialstyrelsen
HSLF-FS 2016:87Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2002:9) om bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS2016Socialstyrelsen
HSLF-FS 2016:89Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2014:5) om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS2016Socialstyrelsen
HSLF-FS 2016:9Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (2008:12) om hantering av mänskliga vävnader och celler avsedda för läkemedelstillverkning2016Läkemedelsverket
HSLF-FS 2016:90Ändring i föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2008:2) om ansökan och beslut om läkemedel och varor som förskrivs i födelsekontrollerande syfte2016TLV
HSLF-FS 2016:91Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2013:35) om uppgiftsskyldighet till Socialstyrelsens patientregister2016Socialstyrelsen
HSLF-FS 2016:92Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2016:92) om utgåva 9.0 av Europafarmakopén2016Läkemedelsverket
HSLF-FS 2016:93Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2016:34) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit2016Läkemedelsverket
HSLF-FS 2016:95Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:28) om blodverksamhet2016Socialstyrelsen
HSLF-FS-2016:77Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter (2016:46) om utformning av hälsovarningar och hälsovarningars placering på förpackning av tobaksvaror2016Folkhälsomyndigheten
FoHMFS 2015:1Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (FoHMFS 2015:1) om kontrollköp av folköl och tobaksvaror2015Folkhälsomyndigheten
FoHMFS 2015:2Om lagerdeklaration av vin och druvmust2015Folkhälsomyndigheten
HSLF-FS 2015:1Folkhälsomyndighetens allmänna råd om vaccination mot pneumokocker2015Folkhälsomyndigheten
HSLF-FS 2015:10Folkhälsomyndighetens föreskrifter om smittspårningspliktiga sjukdomar2015Folkhälsomyndigheten
HSLF-FS 2015:11Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården 2015Socialstyrelsen
HSLF-FS 2015:12Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter om förteckningar över narkotika2015Läkemedelsverket
HSLF-FS 2015:13Folkhälsomyndighetens föreskrifter om ändring av föreskrifterna (HSLF-FS 2015:6) om vaccination av barn2015Folkhälsomyndigheten
HSLF-FS 2015:14Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2015:14) om försäljning av tillverkningssatser av vacciner och blodprodukter för humant bruk2015Läkemedelsverket
HSLF-FS 2015:15Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vissa åtgärder i hälso- och sjukvården vid dödsfall2015Socialstyrelsen
HSLF-FS 2015:16Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd om ansökan och beslut om läkemedel och varor som förskrivs i födelsekontrollerande syfte;2015TLV
HSLF-FS 2015:17Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd om prissättning av utbytbara läkemedel och utbyte av läkemedel m.m.;2015TLV
HSLF-FS 2015:18Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd om ansökan om pris och subvention för förbrukningsartiklar2015TLV
HSLF-FS 2015:19Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter om e-tjänsten Ansökan om pris och subvention;2015TLV
HSLF-FS 2015:2Folkhälsomyndighetens allmänna råd om vaccination mot influensa2015Folkhälsomyndigheten
HSLF-FS 2015:20Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd om ansökan och beslut om läkemedel och varor som förskrivs i födelsekontrollerande syfte;2015TLV
HSLF-FS 2015:21Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd om prissättning av utbytbara läkemedel och utbyte av läkemedel m.m.;2015TLV
HSLF-FS 2015:22Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd om ansökan om pris och subvention för förbrukningsartiklar2015TLV
HSLF-FS 2015:23Socialstyrelsens föreskrifter om upphävande av föreskrifterna (SOSFS 2000:9) om undantag från kravet på legitimation för vikarie på anställning som sjuksköterska.2015Socialstyrelsen
HSLF-FS 2015:24Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:28) om blodverksamhet2015Socialstyrelsen
HSLF-FS 2015:25Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2015:12) om utredning av vårdskador.2015Socialstyrelsen
HSLF-FS 2015:26Folkhäsomyndighetens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (HSLF-FS 2015:7) om anmälan av anmälningspliktig sjukdom i vissa fall2015Folkhälsomyndigheten
HSLF-FS 2015:27Folkhälsomyndighetens föreskrifter om ändring av föreskrifterna (HSLF-FS 2015:10) om smittspårningspliktiga sjukdomar2015Folkhälsomyndigheten
HSLF-FS 2015:28Läkemedelsverkets föreskrifter om supplement 8.6 till Europafarmakopén2015Läkemedelsverket
HSLF-FS 2015:3Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om anmälan av misstänkt eller konstaterad Creutzfeldt-Jakobs sjukdom och annan besläktad human spongiform encefalopati2015Folkhälsomyndigheten
HSLF-FS 2015:32Föreskrifter om ändring i Tandvårds- läkemedelsförmånsverkets föreskrifter (TLVFS 2009:3) om handelsmarginal för läkemedel och andra varor som ingår i läkemedelsförmånerna;2015TLV
HSLF-FS 2015:34Socialstyrelsens föreskrifter om undantag från vissa bestämmelser i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2003:20) om hem för vård eller boende2015Socialstyrelsen
HSLF-FS 2015:35Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika2015Läkemedelsverket
HSLF-FS 2015:36Ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2004:15) om förordnande och utlämnande av narkotikaklassade läkemedel för behandling av opiatberoende2015Läkemedelsverket
HSLF-FS 2015:4Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om smittspårning2015Folkhälsomyndigheten
HSLF-FS 2015:5Folkhälsomyndighetens föreskrifter om poliodiagnostik vid virusorsakad meningoencefalit2015Folkhälsomyndigheten
HSLF-FS 2015:6Folkhälsomyndighetens föreskrifter om vaccination av barn2015Folkhälsomyndigheten
HSLF-FS 2015:7Folkhälsomyndighetens föreskrifter om anmälan av anmälningspliktig sjukdom i vissa fall2015Folkhälsomyndigheten
HSLF-FS 2015:8Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om skydd mot internationella hot mot människors hälsa2015Folkhälsomyndigheten
HSLF-FS 2015:9Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om underrättelseskyldighet vid internationella hot mot människors hälsa2015Folkhälsomyndigheten
SOSFS 2014:18Ändring i föreskrifterna (SOSFS 1999:5) om allmäntjänstgöring för läkare (SOSFS 2014:18)2015Socialstyrelsen
SOSFS 2014:19Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2005:29) om utfärdande av intyg inom hälso- och sjukvården m.m. (SOSFS 2014:19)2015Socialstyrelsen
SOSFS 2015:1Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2012:12) om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden (SOSFS 2015:1)2015Socialstyrelsen
SOSFS 2015:10Basal hygien i vård och omsorg (SOSFS 2015:10) Gäller från och med 1 januari 20162015Socialstyrelsen
SOSFS 2015:13Upphävande av allmänna råden (SOSFS 1994:26) Vaccination mot pneumokocker (SOSFS 2015:13)2015Socialstyrelsen
SOSFS 2015:14Upphävande av allmänna råden (SOSFS 1997:21) Vaccination mot influensa (SOSFS 2015:14)2015Socialstyrelsen
SOSFS 2015:15Upphävande av föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2000:11) om anmälan av misstänkt eller konstaterad Creutzfeldt-Jakobs sjukdom och annan besläktad human spongiform encefalopati (SOSFS 2015:15)2015Socialstyrelsen
SOSFS 2015:16Upphävande av föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2005:23) om smittspårning (SOSFS 2015:16)2015Socialstyrelsen
SOSFS 2015:17Upphävande av föreskrifterna (SOSFS 2006:7) om poliodiagnostik vid virusorsakad meningoencefalit (SOSFS 2015:17)2015Socialstyrelsen
SOSFS 2015:18Upphävande av föreskrifterna (SOSFS 2006:22) om vaccination av barn (SOSFS 2015:18)2015Socialstyrelsen
SOSFS 2015:19Upphävande av föreskrifterna (SOSFS 2007:1) om anmälan av anmälningspliktig sjukdom i vissa fall (SOSFS 2015:19)2015Socialstyrelsen
SOSFS 2015:2Ändring i allmänna råden (SOSFS 2001:8) om försiktighetsmått vid hantering och märkning av sådant biologiskt avfall som kan medföra olägenhet för människors hälsa enligt miljöbalken (SOSFS 2015:2)2015Socialstyrelsen
SOSFS 2015:20Upphävande av föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2007:11) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa (SOSFS 2015:20)2015Socialstyrelsen
SOSFS 2015:21Upphävande av föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2007:12) om underrättelseskyldighet vid internationella hot mot människors hälsa (SOSFS 2015:21)2015Socialstyrelsen
SOSFS 2015:22Upphävande av föreskrifterna (SOSFS 2012:2) om smittspårningspliktiga sjukdomar (SOSFS 2015:22)2015Socialstyrelsen
SOSFS 2015:23Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2005:29) om utfärdande av intyg inom hälso- och sjukvården m.m. (SOSFS 2015:23)2015Socialstyrelsen
SOSFS 2015:3Upphävande av allmänna råden (SOSFS 1997:8)Verksamhetschef inom hälso- och sjukvård2015Socialstyrelsen
SOSFS 2015:4Upphävande av allmänna råden (SOSFS 1997:10) Medicinskt ansvarig sjuksköterska i kommunernas hälso- och sjukvård2015Socialstyrelsen
SOSFS 2015:5Upphävande av allmänna råd (SOSFS 1991:6 och SOSFS 1998:3) om amalgam2015Socialstyrelsen
SOSFS 2015:6Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2012:14) om hantering av mänskliga organ avsedda för transplantation (SOSFS 2015:6)2015Socialstyrelsen
SOSFS 2015:7Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2001:16) om kompetenskrav för sjuksköterskor vid förskrivning av läkemedel (SOSFS 2015:7)2015Socialstyrelsen
SOSFS 2015:8Läkarnas specialiseringstjänstgöring (SOSFS 2015:8) Gäller från och med 1 maj 20152015Socialstyrelsen
SOSFS 2015:9Upphävande av allmänna råden (SOSFS 1989:20) om hälsoundersökning av utländska adoptivbarn2015Socialstyrelsen
TLVFS 2015:1Föreskrifter om ändring i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2008:1) om statligt tandvårdsstöd2015TLV
FoHMFS 2014:10Alkoholhaltiga preparat (FoHMFS 2014:10)2014Folkhälsomyndigheten
FoHMFS 2014:11Tillstånd för användning av vissa bekämpningsmedel (FoHMFS 2014:11)2014Folkhälsomyndigheten
FoHMFS 2014:12Bassängbad (FoHMFS 2014:12)2014Folkhälsomyndigheten
FoHMFS 2014:13Buller inomhus (FoHMFS 2014:13)2014Folkhälsomyndigheten
FoHMFS 2014:14Fukt och mikroorganismer (FoHMFS 2014:14)2014Folkhälsomyndigheten
FoHMFS 2014:15Höga ljudnivåer (FoHMFS 2014:15)2014Folkhälsomyndigheten
FoHMFS 2014:16Radon inomhus (FoHMFS 2104:16)2014Folkhälsomyndigheten
FoHMFS 2014:17Temperatur inomhus (FoHMFS 2014:17)2014Folkhälsomyndigheten
FoHMFS 2014:18Ventilation (FoHMFS 2014:18)2014Folkhälsomyndigheten
FoHMFS 2014:19Städning i skolor, förskolor, fritidshem och öppen fritidsverksamhet (FoHMFS 2014:19)2014Folkhälsomyndigheten
FoHMFS 2014:2Statistiska uppgifter avseende tillverkning av alkoholdrycker och partihandel med spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker (FoHMFS 2014:2)2014Folkhälsomyndigheten
FoHMFS 2014:3Undantag från kravet på tillstånd enligt lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor (FoHMFS 2014:3)2014Folkhälsomyndigheten
FoHMFS 2014:4Teknisk sprit (FoHMFS 2014:4)2014Folkhälsomyndigheten
FoHMFS 2014:5Statistiska uppgifter avseende servering (FoHMFS 2014:5)2014Folkhälsomyndigheten
FoHMFS 2014:6Tillståndsbevis (FoHMFS 2014:6)2014Folkhälsomyndigheten
FoHMFS 2014:7Kunskapsprov (FoHMFS 2014:7)2014Folkhälsomyndigheten
FoHMFS 2014:8Anmälan av lokal för cateringverksamhet, kryddning av spritdryck för servering som snaps och provsmakning (FoHMFS 2014:8)2014Folkhälsomyndigheten
FoHMFS 2014:9Varningstexter på tobaksvaror samt innehållsdeklaration för och begränsning av halten av vissa beståndsdelar i cigarettrök (FoHMFS 2014:9)2014Folkhälsomyndigheten
LVFS 2014:4Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2014:4) om beredning av radioaktiva läkemedel;2014Läkemedelsverket
LVFS 2014:7Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2014:7) om tillämpning av lagen om medicintekniska produkter på nationella medicinska informationssystem;2014Läkemedelsverket
LVFS 2014:8Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2014:8) om partihandel med läkemedel;2014Läkemedelsverket
SOSFS 2014:1Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2008:18) om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård (SOSFS 2014:1)2014Socialstyrelsen
SOSFS 2014:10Förebyggande av och behandling vid undernäring (SOSFS 2014:10)2014Socialstyrelsen
SOSFS 2014:11Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2007:19) om basal hygien inom hälso- och sjukvården m.m. (SOSFS 2014:11)2014Socialstyrelsen
SOSFS 2014:12Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2003:20) om hem för vård eller boende (SOSFS 2014:12)2014Socialstyrelsen
SOSFS 2014:13Upphävande av allmänna råden (SOSFS 1997:6) Tillämpning av lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (SOSFS 2014:13)2014Socialstyrelsen
SOSFS 2014:14Upphävande av allmänna råden (SOSFS 1992:2) om identitetskontroll m.m. av patienter i hälso- och sjukvården (SOSFS 2014:14)2014Socialstyrelsen
SOSFS 2014:16Upphävande av allmänna råden (SOSFS 1989:21) om förebyggande av rabies (2014:16)2014Socialstyrelsen
SOSFS 2014:17Upphävande av allmänna råden (SOSFS 1992:9) om oklar febersjukdom efter utlandsvistelse (2014:17)2014Socialstyrelsen
SOSFS 2014:2Kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning (SOSFS 2014:2)2014Socialstyrelsen
SOSFS 2014:3Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:30) om donation och tillvaratagande av vävnader och celler (SOSFS 2014:3)2014Socialstyrelsen
SOSFS 2014:4Våld i nära relationer (SOSFS 2014:4)2014Socialstyrelsen
SOSFS 2014:5Dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS (SOSFS 2014:5)2014Socialstyrelsen
SOSFS 2014:6Handläggning av ärenden som gäller barn och unga (SOSFS 2014:6)2014Socialstyrelsen
SOSFS 2014:9Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 1993:4) tandläkarnas specialiseringstjänstgöring (SOSFS 2014:9)2014Socialstyrelsen
TLVFS 2014:1Föreskrifter om ändring i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter (TLVFS 2013:5) om e-tjänsten Ansökan om pris och subvention2014TLV
TLVFS 2014:10Föreskrifter om ändring i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2009:4) om prissättning av utbytbara läkemedel och utbyte av läkemedel m.m.2014TLV
TLVFS 2014:11Föreskrifter om ändring i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter (TLVFS 2009:3) om handelsmarginal för läkemedel och andra varor som ingår i läkemedelsförmånerna2014TLV
TLVFS 2014:2Föreskrifter om ändring i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter (TLVFS 2013:6) om ändring i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2008:2) om ansökan och beslut om läkemedel och varor som förskrivs i fö2014TLV
TLVFS 2014:3Föreskrifter om ändring i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter (TLVFS 2013:7) om ändring i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2009:4) om prissättning av utbytbara läkemedel och utbyte av läkemedel 2014TLV
TLVFS 2014:4Föreskrifter om ändring i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter (TLVFS 2013:8) om ändring i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter (TLVFS 2011:3) om ansökan om pris och subvention för förbrukningsartiklar2014TLV
TLVFS 2014:5E-hälsomyndighetens föreskrifter om avgift av öppenvårdsapotek för att föra receptregistret och läkemedelsförteckningen;2014E-hälsomyndigheten
TLVFS 2014:6Föreskrifter om ändring i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2008:1) om statligt tandvårdsstöd2014TLV
TLVFS 2014:7Föreskrifter om ändring i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2009:4) om prissättning av utbytbara läkemedel och utbyte av läkemedel m.m.2014TLV
TLVFS 2014:8Föreskrifter om ändring i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2009:4) om prissättning av utbytbara läkemedel och utbyte av läkemedel2014TLV
TLVFS 2014:9Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd om prissättning av vissa äldre läkemedel;2014TLV
FHIFS 2013:10Föreskrifter om upphävande av Statens folkhälsoinstituts föreskrifter och allmänna råd (FHIFS 2010:8) om anmälan av lokal för cateringverksamhet, kryddning av spritdryck för servering som snaps och provsmakning;2013Statens folkhälsoinstitut
FHIFS 2013:11Föreskrifter om upphävande av Statens folkhälsoinstituts föreskrifter (FHIFS 2001:2) om varningstexter på tobaksvaror samt innehållsdeklaration för och begränsning av halten av vissa beståndsdelar i cigarettrök;2013Statens folkhälsoinstitut
FHIFS 2013:12Föreskrifter om upphävande av Statens folkhälsoinstituts föreskrifter (FHIFS 2013:1) om alkoholhaltiga preparat;2013Statens folkhälsoinstitut
FHIFS 2013:2Föreskrifter om upphävande av Statens folkhälsoinstituts föreskrifter (FHIFS 2002:8) om statistiska uppgifter avseende tillverkning av alkoholdrycker och partihandel med spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker;2013Statens folkhälsoinstitut
FHIFS 2013:3Föreskrifter om upphävande av Statens folkhälsoinstituts föreskrifter (FHIFS 2007:1) om undantag från kravet på tillstånd enligt lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor;2013Statens folkhälsoinstitut
FHIFS 2013:4Föreskrifter om upphävande av Statens folkhälsoinstituts föreskrifter (FHIFS 2002:3) om deklaration av vin- och druvmustlager;2013Statens folkhälsoinstitut
FHIFS 2013:5Föreskrifter om upphävande av Statens folkhälsoinstituts föreskrifter (FHIFS 2011:1) om teknisk sprit;2013Statens folkhälsoinstitut
FHIFS 2013:6Upphävande av Statens folkhälsoinstituts allmänna råd (FHIFS 2002:6) till alkohollagens (1994:1738) serveringsbestämmelser;2013Statens folkhälsoinstitut
FHIFS 2013:7Föreskrifter om upphävande av Statens folkhälsoinstituts föreskrifter (FHIFS 2003:3) om statistiska uppgifter avseende servering;2013Statens folkhälsoinstitut
FHIFS 2013:8Föreskrifter om upphävande av Statens folkhälsoinstituts föreskrifter och allmänna råd (FHIFS 2002:7) om tillståndsbevis;2013Statens folkhälsoinstitut
FHIFS 2013:9Föreskrifter om upphävande av Statens folkhälsoinstituts föreskrifter (FHIFS 2010:7) om kunskapsprov;2013Statens folkhälsoinstitut
LVFS 2011:3Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:3) om läkemedel som omfattas av sjukhusundantaget;2013Läkemedelsverket
LVFS 2013:10Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2013:10) om kosmetiska produkter;2013Läkemedelsverket
LVFS 2013:19Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2013:19) om Europafarmakopén;2013Läkemedelsverket
LVFS 2013:3Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2013:3) om förmedling av humanläkemedel;2013Läkemedelsverket
LVFS 2013:4Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2013:4) om verksamhet med aktiva substanser avsedda för humanläkemedel;2013Läkemedelsverket
LVFS 2013:9Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2013:9) om förordnande och utlämnande av läkemedel som innehåller isotretinoin;2013Läkemedelsverket
SOSFS 2013:1Allmänna råd om ekonomiskt bistånd (SOSFS 2013:1)2013Socialstyrelsen
SOSFS 2013:10Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2009:27) om läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende (SOSFS 2013:10)2013Socialstyrelsen
SOSFS 2013:11Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:28) om blodverksamhet (SOSFS 2013:11)2013Socialstyrelsen
SOSFS 2013:12Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2002:11) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. (SOSFS 2013:12)2013Socialstyrelsen
SOSFS 2013:13Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:30) om donation och tillvaratagande av organ, vävnader och celler (SOSFS 2013:13)2013Socialstyrelsen
SOSFS 2013:14Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:31) om vävnadsinrättningar i hälso- och sjukvården m.m. (SOSFS 2013:14)2013Socialstyrelsen
SOSFS 2013:15Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2009:32) om användning av vävnader och celler i hälso- och sjukvården och vid klinisk forskning m.m. (SOSFS 2013:15)2013Socialstyrelsen
SOSFS 2013:16Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2011:5) om lex Sarah (SOSFS 2013:16)2013Socialstyrelsen
SOSFS 2013:17Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2012:14) om hantering av mänskliga organ avsedda för transplantation (SOSFS 2013:17)2013Socialstyrelsen
SOSFS 2013:18Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 1998:13) om anmälan av verksamheter på hälso- och sjukvårdens område (SOSFS 2013:18)2013Socialstyrelsen
SOSFS 2013:19Ändring i allmänna råden (SOSFS 2006:4) om yrkesmässig hygienisk verksamhet (SOSFS 2013:19)2013Socialstyrelsen
SOSFS 2013:20Rättsmedicinalverkets föreskrifter om provtagning vid utredning av faderskap (SOSFS 2013:20)2013Rättsmedicinalverket
SOSFS 2013:21Ändring i föreskrifterna (SOSFS 1999:19) om fördelning på undersökningsenheter av läkarundersökningar vid särskild personutredning i brottmål och av rättspsykiatriska undersökningar (SOSFS 2013:21)2013Rättsmedicinalverket
SOSFS 2013:22Katastrofmedicinsk beredskap (SOSFS 2013:22)2013Socialstyrelsen
SOSFS 2013:23Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2007:2) om utbyte av sprutor och kanyler till personer som missbrukar narkotika (SOSFS 2013:23)2013Socialstyrelsen
SOSFS 2013:24Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2003:15) om socialnämndens skyldighet att föra förteckning över barn som vistas i familjehem eller annat enskilt hem (SOSFS 2013:24)2013Socialstyrelsen
SOSFS 2013:25Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2011:11) om hälsoundersökning av asylsökande m.fl. (SOSFS 2013:25)2013Socialstyrelsen
SOSFS 2013:26Ändring i allmänna råden (SOSFS 2013:1) om ekonomiskt bistånd (SOSFS 2013:26)2013Socialstyrelsen
SOSFS 2013:28Socialstyrelsens kungörelse om upphävande av allmänna råd på hälsoskyddsområdet (SOSFS 2013:28)2013Socialstyrelsen
SOSFS 2013:29Socialstyrelsens föreskrifter om upphävande av föreskrifterna (SOSFS 2005:5) om tillstånd för användning av vissa bekämpningsmedel (SOSFS 2013:29)2013Socialstyrelsen
SOSFS 2013:32Upphävande av föreskrifterna (SOSFS 2004:12) om anmälan av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som inte kan utöva sitt yrke tillfredsställande p.g.a. sjukdom m.m.2013Socialstyrelsen
SOSFS 2013:33Socialstyrelsens kungörelse om upphävande av allmänna råden (SOSFS 1996:33) Städning i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar (SOSFS 2013:33)2013Socialstyrelsen
SOSFS 2013:34Socialstyrelsens kungörelse om upphävande av allmänna råden (SOSFS 2003:17) om försiktighetsmått för dricksvatten (SOSFS 2013:34)2013Socialstyrelsen
SOSFS 2013:35Uppgiftsskyldighet till Socialstyrelsens patientregister (SOSFS 2013:35) Gäller från och med 2015-01-01 (SOSFS 2013:35)2013Socialstyrelsen
SOSFS 2013:4Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2005:29) om utfärdande av intyg inom hälso- och sjukvården m.m. (SOSFS 2013:4)2013Socialstyrelsen
SOSFS 2013:5Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2006:9) om säkerhet vid sjukvårdsinrättningar som ger psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård samt vid enheter för rättspsykiatrisk undersökning (SOSFS 2013:5)2013Socialstyrelsen
SOSFS 2013:6Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2008:1) om användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården (SOSFS 2013:6)2013Socialstyrelsen
SOSFS 2013:7Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2008:14) om informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården (SOSFS 2013:7)2013Socialstyrelsen
SOSFS 2013:8Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2008:18) om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård (SOSFS 2013:8)2013Socialstyrelsen
SOSFS 2013:9Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:10) om ambulanssjukvård m.m. (SOSFS 2013:9)2013Socialstyrelsen
TLVFS 2013:2Föreskrifter om ändring i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2008:1) om statligt tandvårdsstöd2013TLV
TLVFS 2013:4Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter om bidrag till öppenvårdsapoteksservice av allmänt ekonomiskt intresse;2013TLV
TLVFS 2013:5Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter om e-tjänsten Ansökan om pris och subvention;2013TLV
TLVFS 2013:6Föreskrifter om ändring i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2008:2) om ansökan och beslut om läkemedel och varor som förskrivs i födelsekontrollerande syfte2013TLV
TLVFS 2013:7Föreskrifter om ändring i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2009:4) om prissättning av utbytbara läkemedel och utbyte av läkemedel m.m.2013TLV
TLVFS 2013:8Föreskrifter om ändring i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter (TLVFS 2011:3) om ansökan om pris och subvention för förbrukningsartiklar2013TLV
TLVFS 2013:9Föreskrifter om ändring i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter (TLVFS 2013:4) om bidrag till öppenvårdsapoteksserviceav allmänt ekonomiskt intresse2013TLV
LVFS 2011:9Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:9) om kontroll av narkotika;2012Läkemedelsverket
LVFS 2012:14Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2012:14) om säkerhetsövervakning av humanläkemedel;2012Läkemedelsverket
LVFS 2012:15Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2012:15) om säkerhetsövervakning av läkemedel som används på djur;2012Läkemedelsverket
LVFS 2012:19Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2012:19) om parallellimporterade läkemedel;2012Läkemedelsverket
LVFS 2012:22Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2012:22) om handel med sprutor och kanyler;2012Läkemedelsverket
LVFS 2012:25Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2012:25) om tatueringsfärger;2012Läkemedelsverket
LVFS 2012:8Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2012:8) om sjukhusens läkemedelsförsörjning;2012Läkemedelsverket
SOSFS 2008:17Läkarnas specialiseringstjänstgöring (SOSFS 2008:17)2012Socialstyrelsen
SOSFS 2012:1Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2007:1) om anmälan av anmälningspliktig sjukdom i vissa fall (SOSFS 2012:1)2012Socialstyrelsen
SOSFS 2012:10Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:6) om bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård (SOSFS 2012:10)2012Socialstyrelsen
SOSFS 2012:11Socialnämndens ansvar för barn och unga i familjehem, jourhem eller hem för vård eller boende (SOSFS 2012:11)2012Socialstyrelsen
SOSFS 2012:13Socialstyrelsens kungörelse om upphävande av Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1993:11) medicinsk åldersutredning av invandrarbarn och adoptivbarn (SOSFS 2012:13)2012Socialstyrelsen
SOSFS 2012:14Hantering av mänskliga organ avsedda för transplantation (SOSFS 2012:14)2012Socialstyrelsen
SOSFS 2012:15Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:30) om donation och tillvaratagande av organ, vävnader och celler (SOSFS 2012:15)2012Socialstyrelsen
SOSFS 2012:16Särskilt tandvårdsbidrag (SOSFS 2012:16)2012Socialstyrelsen
SOSFS 2012:17Tandvård vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning (SOSFS 2012:17)2012Socialstyrelsen
SOSFS 2012:18Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2008:13) om uppgiftsskyldighet till tandhälsoregistret (SOSFS 2012:18)2012Socialstyrelsen
SOSFS 2012:20Fosterdiagnostik och preimplantatorisk genetisk diagnostik (SOSFS 2012:20)2012Socialstyrelsen
SOSFS 2012:3Värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre (SOSFS 2012:3)2012Socialstyrelsen
SOSFS 2012:4Socialnämndens ansvar för vissa frågor om vårdnad, boende och umgänge (SOSFS 2012:4)2012Socialstyrelsen
SOSFS 2012:5Upphävande av föreskrifterna (SOSFS 1997:26) Rättsmedicinska undersökningar av avlidna (SOSFS 2012:5)2012Rättsmedicinalverket
SOSFS 2012:6Bostad med särskild service för barn eller ungdomar enligt LSS (SOSFS 2012:6)2012Socialstyrelsen
SOSFS 2012:8Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2008:17) om läkarnas specialiseringstjänstgöring (SOSFS 2012:8)2012Socialstyrelsen
TLVFS 2012:2Föreskrifter om ändring i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2008:1) om statligt tandvårdsstöd2012TLV
TLVFS 2012:3Föreskrifter om ändring i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter (LFNFS 2003:2) om receptfria läkemedel enligt lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m2012TLV
TLVFS 2012:4Föreskrifter om ändring i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2008:2) om beslut om läkemedel och varor som förskrivs i födelsekontrollerande syfte2012TLV
TLVFS 2012:5Föreskrift om ändring i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter (TLVFS 2011:3) om ansökan om pris och subvention för förbrukningsartiklar2012TLV
LVFS 2011:10Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika;2011Läkemedelsverket
LVFS 2011:15Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:15) om tillämpning av läkemedelslagen (1992:859) på vissa varor;2011Läkemedelsverket
LVFS 2011:19Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:19) om kliniska läkemedelsprövningar på människor;2011Läkemedelsverket
SOSFS 2011:1Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2001:16) om kompetenskrav för sjuksköterskor vid förskrivning av läkemedel (SOSFS 2011:1)2011Socialstyrelsen
SOSFS 2011:10Ändring i Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:28) om blodverksamhet (SOSFS 2011:10)2011Socialstyrelsen
SOSFS 2011:11Hälsoundersökning av asylsökande m.fl. (SOSFS 2011:11)2011Socialstyrelsen
SOSFS 2011:12Grundläggande kunskaper hos personal som arbetar i socialtjänstens omsorg om äldre (SOSFS 2011:12)2011Socialstyrelsen
SOSFS 2011:13Socialnämndernas skyldighet att lämna statistiska uppgifter (SOSFS 2011:13)2011Socialstyrelsen
SOSFS 2011:14Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2003:15) om socialnämndens skyldighet att föra förteckning över barn som vistas i familjehem eller annat enskilt hem (SOSFS 2011:14)2011Socialstyrelsen
SOSFS 2011:15Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2009:32) om användning av vävnader och celler i hälso- och sjukvården och vid klinisk forskning m.m. (SOSFS 2011:15)2011Socialstyrelsen
SOSFS 2011:16Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:31) om vävnadsinrättningar i hälso- och sjukvården m.m. (SOSFS 2011:16)2011Socialstyrelsen
SOSFS 2011:17Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:30) om donation och tillvaratagande av organ, vävnader och celler (SOSFS 2011:17)2011Socialstyrelsen
SOSFS 2011:18Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:29) om transfusion av blodkomponenter (SOSFS 2011:18)2011Socialstyrelsen
SOSFS 2011:19Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:28) om blodverksamhet (SOSFS 2011:19)2011Socialstyrelsen
SOSFS 2011:2Socialnämndens utredning och fastställande av faderskap (SOSFS 2011:2)2011Socialstyrelsen
SOSFS 2011:20Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2009:27) om läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende (SOSFS 2011:20)2011Socialstyrelsen
SOSFS 2011:21Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:15) om abort (SOSFS 2011:21)2011Socialstyrelsen
SOSFS 2011:22Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:10) om ambulanssjukvård m.m. (SOSFS 2011:22)2011Socialstyrelsen
SOSFS 2011:23Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:6) om bedömningen av om hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård (SOSFS 2011:23)2011Socialstyrelsen
SOSFS 2011:5Lex Sarah (SOSFS 2011:5)2011Socialstyrelsen
SOSFS 2011:6Upphävande av Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1989:39) om desinfektion av avloppsvatten (SOSFS 2011:6)2011Socialstyrelsen
SOSFS 2011:7Livsuppehållande behandling (SOSFS 2011:7)2011Socialstyrelsen
SOSFS 2011:8Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2008:14) om informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården (SOSFS 2011:8)2011Socialstyrelsen
SOSFS 2011:9Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9)2011Socialstyrelsen
TLVAR 2011:1Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets allmänna råd för ansökan om pris och subvention för förbrukningsartiklar;2011TLV
TLVFS 2011:1Föreskrifter om ändring i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2009:4) om prissättning av utbytbara läkemedel och utbyte av läkemedel m.m2011TLV
TLVFS 2011:2Föreskrifter om ändring i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2008:1) om statligt tandvårdsstöd2011TLV
TLVFS 2011:3Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter om ansökan om pris och subvention för förbrukningsartiklar;2011TLV
TLVFS 2011:4Föreskrifter om ändring i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2009:4) om prissättning av utbytbara läkemedel och utbyte av läkemedel m.m.2011TLV
TLVFS 2011:5Föreskrifter om ändring i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2009:4) om prissättning av utbytbara läkemedel och utbyte av läkemedel m.m.2011TLV
FHIFS 2010:2Statens folkhälsoinstitut föreskrifter om upphävande av vissa föreskrifter om yrkesmässig tillverkning av alkohol och ansökan om detta beslutade av Alkoholinspektionen;2010Statens folkhälsoinstitut
FHIFS 2010:3Statens folkhälsoinstitut föreskrifter om upphävande av Statens folkhälsoinstituts föreskrifter (FHIFS 2002:5) om servering från minibar på hotellrum;2010Statens folkhälsoinstitut
FHIFS 2010:4Upphävande av institutets föreskrifter och allmänna råd (FHIFS 2001:1) enligt alkoholförordningen (1994:2046, senast ändrad 2001:415), tobaksförordningen (2001:312), förordningen (1999:1148, senast ändrad 2001:318) om EG:s förordningar om jordbruksprodukt2010Statens folkhälsoinstitut
LVFS 2010:12Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2010:12) om tillstånd för tillverkning på extemporeapotek;2010Läkemedelsverket
LVFS 2010:4Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2010:4) om tillverkning av extemporeläkemedel;2010Läkemedelsverket
LVFS 2010:9Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2010:9) om maskinell dosverksamhet;2010Läkemedelsverket
SOSFS 2010:1Upphävande av Socialstyrelsens kungörelse (SOSFS 1980:87) med föreskrifter om förbud mot tvångsmedel inom somatisk långtidssjukvård (SOSFS 2010:1)2010Socialstyrelsen
SOSFS 2010:2Upphävande av föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 1992:17) om skyddsåtgärder för personer med åldersdemens i särskilda boendeformer för service och omvårdnad (SOSFS 2010:2)2010Socialstyrelsen
SOSFS 2010:5Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 1995:4) Legitimerade optikers arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvården (SOSFS 2010:5)2010Socialstyrelsen
SOSFS 2010:6Ändring i föreskrifterna (SOSFS 1995:1) kompetenskrav för behörighet som kontaktlinsoptiker (SOSFS 2010:6)2010Socialstyrelsen
TLVFS 2010:1Föreskrifter om ändring i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd (2009:4) om prissättning av utbytbara läkemedel och utbyte av läkemedel m.m.2010TLV
TLVFS 2010:2Föreskrifter om ändring i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2008:1) om statligt tandvårdsstöd2010TLV
LVFS 2009:10Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:10) om distanshandel vid öppenvårdsapotek;2009Läkemedelsverket
LVFS 2009:13Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:13) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit;2009Läkemedelsverket
LVFS 2009:20Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:20) om handel med vissa receptfria läkemedel;2009Läkemedelsverket
LVFS 2009:6Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:6) om marknadsföring av humanläkemedel;2009Läkemedelsverket
LVFS 2009:8Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:8) om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek;2009Läkemedelsverket
LVFS 2009:9Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:9) om detaljhandel vid öppenvårdsapotek;2009Läkemedelsverket
SOSFS 2009:1Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2008:17) om läkarnas specialiseringstjänstgöring (SOSFS 2009:1)2009Socialstyrelsen
SOSFS 2009:10Ambulanssjukvård m.m. (SOSFS 2009:10)2009Socialstyrelsen
SOSFS 2009:11Upphävande av Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2007:9) om användning av begrepp och termer (SOSFS 2009:11)2009Socialstyrelsen
SOSFS 2009:12Rättsmedicinalverkets föreskrifter om läkarintyg enligt 7 § lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m. (2009:12)2009Rättsmedicinalverket
SOSFS 2009:13Ändring i Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2007:1) om anmälan av anmälningspliktig sjukdom i vissa fall (SOSFS 2009:13)2009Socialstyrelsen
SOSFS 2009:15Abort (SOSFS 2009:15)2009Socialstyrelsen
SOSFS 2009:16Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 1999:26) om att förebygga och ha beredskap för att behandla vissa överkänslighetsreaktioner (SOSFS 2009:16)2009Socialstyrelsen
SOSFS 2009:17Behörighet att ordinera läkemedel för vaccination mot influensa A(H1N1) (SOSFS 2009:17)2009Socialstyrelsen
SOSFS 2009:18Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2007:11) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa (SOSFS 2009:18)2009Socialstyrelsen
SOSFS 2009:19Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2005:26) om hantering av smittförande avfall från hälso- och sjukvården (SOSFS 2009:19)2009Socialstyrelsen
SOSFS 2009:20Ändring i föreskrifterna (SOSFS 1999:19) om fördelning på undersökningsenheter av läkarundersökningar vid särskild personutredning i brottmål och av rättspsykiatriska undersökningar (SOSFS 2009:20)2009Rättsmedicinalverket
SOSFS 2009:21Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2001:16) om kompetenskrav för sjuksköterskor vid förskrivning av läkemedel (SOSFS 2009:21)2009Socialstyrelsen
SOSFS 2009:27Läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende (SOSFS 2009:27)2009Socialstyrelsen
SOSFS 2009:28Blodverksamhet (SOSFS 2009:28)2009Socialstyrelsen
SOSFS 2009:29Transfusion av blodkomponenter (SOSFS 2009:29)2009Socialstyrelsen
SOSFS 2009:3Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2008:17) om läkarnas specialiseringstjänstgöring (SOSFS 2009:3)2009Socialstyrelsen
SOSFS 2009:30Donation och tillvaratagande av organ, vävnader och celler (SOSFS 2009:30)2009Socialstyrelsen
SOSFS 2009:31Vävnadsinrättningar i hälso- och sjukvården m.m. (SOSFS 2009:31)2009Socialstyrelsen
SOSFS 2009:32Användning av vävnader och celler i hälso- och sjukvården och vid klinisk forskning (SOSFS 2009:32)2009Socialstyrelsen
SOSFS 2009:33Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2002:11) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. (SOSFS 2009:33)2009Socialstyrelsen
SOSFS 2009:5Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2001:16) om kompetenskrav för sjuksköterskor vid förskrivning av läkemedel (SOSFS 2009:5)2009Socialstyrelsen
SOSFS 2009:6Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård (SOSFS 2009:6)2009Socialstyrelsen
SOSFS 2009:7Upphävande av föreskrifter och allmänna råd som rör difteri och stelkramp (SOSFS 2009:7)2009Socialstyrelsen
SOSFS 2009:8Ansökan om och beräkning av statsbidrag till handikapporganisationer (SOSFS 2009:8)2009Socialstyrelsen
SOSFS 2009:9Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2008:17) om läkarnas specialiseringstjänstgöring (SOSFS 2009:9)2009Socialstyrelsen
TLVFS 2009:1Föreskrifter om ändring i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2008:1) om statligt tandvårdsstöd2009TLV
TLVFS 2009:3Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter om handelsmarginal för läkemedel och andra varor som ingår i läkemedelsförmånerna;2009TLV
TLVFS 2009:3Konsoliderad föreskrift TLVFS 2009:3 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter om handelsmarginal för läkemedel och andra varor som ingår i läkemedelsförmånerna2009TLV
TLVFS 2009:4Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd om prissättning av utbytbara läkemedel och utbyte av läkemedel m.m.;2009TLV
TLVFS 2009:5Föreskrifter om ändring i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter (TLVFS 2009:3) om handelsmarginal för läkemedel och andra varor som ingår i läkemedelsförmånerna2009TLV
TLVFS 2009:6Föreskrifter om ändring i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2008:1) om statligt tandvårdsstöd2009TLV
TLVFS 2009:7Föreskrifter om ändring i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd (2009:4) om prissättning av utbytbara läkemedel och utbyte av läkemedel m.m2009TLV
LVFS 2008:1Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2008:1) om tillstånd till försäljning av icke godkänt läkemedel (licensföreskrifter);2008Läkemedelsverket
LVFS 2008:12Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2008:12) om hantering av mänskliga vävnader och celler avsedda för läkemedelstillverkning;2008Läkemedelsverket
SOSFS 2008:1Användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården (SOSFS 2008:1)2008Socialstyrelsen
SOSFS 2008:12Upphävande av föreskrifter och allmänna råd i verksamhet vid Socialstyrelsens institut för särskilt utbildningsstöd (SOSFS 2008:12)2008Socialstyrelsen
SOSFS 2008:13Uppgiftsskyldighet till tandhälsoregistret (SOSFS 2008:13)2008Socialstyrelsen
SOSFS 2008:14Informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården (SOSFS 2008:14)2008Socialstyrelsen
SOSFS 2008:16Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2007:8) om uppgiftsskyldighet till register över insatser inom den kommunala hälso- och sjukvården (SOSFS 2008:16)2008Socialstyrelsen
SOSFS 2008:18Psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatriskvård (SOSFS 2008:18)2008Socialstyrelsen
SOSFS 2008:19Upphävande av delar av Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2006:9) om säkerhet vid sjukvårdsinrättningar som ger psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård samt vid enheter för rättspsykiatrisk undersökning (SOSFS 2008:19)2008Socialstyrelsen
SOSFS 2008:20Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2007:10) om samordning av insatser för habilitering och rehabilitering (SOSFS 2008:20)2008Socialstyrelsen
SOSFS 2008:21Anmälan av patienter som av medicinska skäl är olämpliga att inneha skjutvapen (SOSFS 2008:21)2008Socialstyrelsen
SOSFS 2008:25Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2002:11) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. (SOSFS 2008:25)2008Socialstyrelsen
SOSFS 2008:27Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2008:17) om läkarnas specialiseringstjänstgöring (SOSFS 2008:27)2008Socialstyrelsen
SOSFS 2008:28Upphävande av Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1993:10) Förebyggande åtgärder kring fall av meningokocksjukdom (SOSFS 2008:28)2008Socialstyrelsen
SOSFS 2008:30Handläggning av ärenden som gäller unga lagöverträdare (SOSFS 2008:30)2008Socialstyrelsen
SOSFS 2008:32Personalens kompetens vid handläggning och uppföljning av ärenden som avser personer med funktionshinder (SOSFS 2008:32)2008Socialstyrelsen
SOSFS 2008:33Information som avser uppfödning genom amning eller med modersmjölksersättning (SOSFS 2008:33)2008Socialstyrelsen
SOSFS 2008:34Praktisk tjänstgöring för psykologer (SOSFS 2008:34)2008Socialstyrelsen
SOSFS 2008:35Upphävande av vissa föreskrifter och allmänna råd m.m. med anknytning till hälso- och sjukvård (SOSFS 2008:35)2008Socialstyrelsen
SOSFS 2008:36Upphävande av vissa föreskrifter och allmänna råd på socialtjänstens område (SOSFS 2008:36)2008Socialstyrelsen
SOSFS 2008:6Upphävande av föreskrifter och allmänna råd som rör smittskydd (SOSFS 2008:6)2008Socialstyrelsen
SOSFS 2008:8Socialnämndens handläggning av ärenden om adoption (SOSFS 2008:8)2008Socialstyrelsen
SOSFS 2008:9Upphävande av allmänna råd om samarbete om barn och ungdom Sverige – Finland (SOSFS 2008:9)2008Socialstyrelsen
TLVFS 2008:1Tandvårds- och läkemedelsförmånsverketsföreskrifter och allmänna råd om statligt tandvårdsstöd;2008TLV
TLVFS 2008:2Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd om ansökan och beslut om läkemedel och varor som förskrivs i födelsekontrollerande syfte;2008TLV
LVFS 2007:8Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2007:8) om fastställande av blankett avseende hjälpmedelskort;2007Läkemedelsverket
SOSFS 2007:10Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering (SOSFS 2007:10)2007Socialstyrelsen
SOSFS 2007:13Upphävande av allmänna råd om tuberkulos (SOSFS 2007:13)2007Socialstyrelsen
SOSFS 2007:14Upphävande av allmänna råd om hälso- och sjukvård i krig (SOSFS 2007:14)2007Socialstyrelsen
SOSFS 2007:15Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2001:16) om kompetenskrav för sjuksköterskor vid förskrivning av läkemedel (SOSFS 2007:15)2007Socialstyrelsen
SOSFS 2007:17Personalens kompetens vid handläggning och uppföljning av ärenden som avser äldre personer (SOSFS 2007:17)2007Socialstyrelsen
SOSFS 2007:18Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2005:29) om utfärdande av intyg inom hälso- och sjukvården m.m. (SOSFS 2007:18)2007Socialstyrelsen
SOSFS 2007:19Basal hygien inom hälso- och sjukvården m.m. (SOSFS 2007:19)2007Socialstyrelsen
SOSFS 2007:2Utbyte av sprutor och kanyler till personer som missbrukar narkotika (SOSFS 2007:2)2007Socialstyrelsen
SOSFS 2007:22Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2002:11) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. (SOSFS 2007:22)2007Socialstyrelsen
SOSFS 2007:23Erkännande av yrkeskvalifikationer inom hälso- och sjukvården (SOSFS 2007:23)2007Socialstyrelsen
SOSFS 2007:3Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2000:6) om särskilt förordnande att utöva läkaryrket för icke legitimerade läkare (SOSFS 2007:3)2007Socialstyrelsen
SOSFS 2007:7Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2005:21) om kommunens skyldighet att lämna uppgifter till statistik om stöd och service till vissa funktionshindrade (SOSFS 2007:7)2007Socialstyrelsen
SOSFS 2007:8Uppgiftsskyldighet till register över insatser inom den kommunala hälso- och sjukvården (SOSFS 2007:8)2007Socialstyrelsen
LVFS 2006:10Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2006:10) om veterinärers införsel av läkemedel till djur;2006Läkemedelsverket
LVFS 2006:11Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2006:11) om godkännande av läkemedel för försäljning m.m.;2006Läkemedelsverket
LVFS 2006:16Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2006:16) om blodverksamhet;2006Läkemedelsverket
LVFS 2006:3Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2006:3) om traditionella växtbaserade läkemedel för humant bruk;2006Läkemedelsverket
SOSFS 2006:13Upphävande av Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1989:45) om bedömning av hälsorisker från vissa golvmaterial (SOSFS 2006:13)2006Socialstyrelsen
SOSFS 2006:15Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2003:13) om uppgiftsskyldighet till cancerregistret vid Socialstyrelsen (SOSFS 2006:15)2006Socialstyrelsen
SOSFS 2006:16Rättsmedicinalverkets föreskrifter och allmänna råd om riskutredning inför prövning av omvandling av fängelse på livstid (SOSFS 2006:16)2006Rättsmedicinalverket
SOSFS 2006:19Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2002:11) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. (SOSFS 2006:19)2006Socialstyrelsen
SOSFS 2006:20Socialnämndens ansvar vid behov av ny vårdnadshavare (SOSFS 2006:20)2006Socialstyrelsen
SOSFS 2006:23Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2001:16) om kompetenskrav för sjuksköterskor vid förskrivning av läkemedel (SOSFS 2006:23)2006Socialstyrelsen
SOSFS 2006:4Yrkesmässig hygienisk verksamhet (SOSFS 2006:4)2006Socialstyrelsen
SOSFS 2006:6Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2001:16) om kompetenskrav för sjuksköterskor vid förskrivning av läkemedel (SOSFS 2006:6)2006Socialstyrelsen
SOSFS 2006:8Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2002:2) om statsbidrag till utrustning för elektronisk kommunikation (SOSFS 2006:8)2006Socialstyrelsen
SOSFS 2006:9Säkerhet vid sjukvårdsinrättningar som ger psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård samt vid enheter för rättspsykiatrisk undersökning (SOSFS 2006:9)2006Socialstyrelsen
TLVAR 2006:1Läkemedelsförmånsnämndens allmänna råd om grunder för prishöjningar på läkemedel;2006TLV
LVFS 2005:11Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2005:11) om märkning och bipacksedlar för läkemedel;2005Läkemedelsverket
SOSFS 2005:1Verkställigheten av steriliseringslagen (1975:580) (SOSFS 2005:1)2005Socialstyrelsen
SOSFS 2005:10Kriterier för bestämmande av människans död (SOSFS 2005:10)2005Socialstyrelsen
SOSFS 2005:14Upphävande av vissa föreskrifter och allmänna råd m.m. på hälso- och sjukvårdens område (SOSFS 2005:14)2005Socialstyrelsen
SOSFS 2005:16Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2001:16) om kompetenskrav för sjuksköterskor vid förskrivning av läkemedel (SOSFS 2005:16)2005Socialstyrelsen
SOSFS 2005:19Upphävande av vissa föreskrifter och allmänna råd inom smittskyddsområdet (SOSFS 2005:19)2005Socialstyrelsen
SOSFS 2005:2Upphävande av Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 1987:25) om förbud mot användning av kopparamalgam inom tandvården (SOSFS 2005:2)2005Socialstyrelsen
SOSFS 2005:21Kommunens skyldighet att lämna uppgifter om statistik om stöd och service till vissa funktionshindrade (SOSFS 2005:21)2005Socialstyrelsen
SOSFS 2005:25Upphävande av Socialstyrelsens kungörelse (SOSFS 1978:25) om AD-vitaminprofylax hos barn (SOSFS 2005:25)2005Socialstyrelsen
SOSFS 2005:25Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården (SOSFS 2005:24)2005Socialstyrelsen
SOSFS 2005:26Hantering av smittförande avfall från hälso- och sjukvården (SOSFS 2005:26)2005Socialstyrelsen
SOSFS 2005:27Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård (SOSFS 2005:27)2005Socialstyrelsen
SOSFS 2005:29Utfärdande av intyg inom hälso- och sjukvården m.m. (SOSFS 2005:29)2005Socialstyrelsen
SOSFS 2005:31Statens instituts för särskilt utbildningsstöd föreskrifter om upphävande av föreskrifter inom myndighetens verksamhetsområde (SOSFS 2005:31)2005Socialstyrelsen
SOSFS 2005:9Upphävande av Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 1983:71) om ledning av hälso- och sjukvård samt hälsoskydd i krig (SOSFS 2005:9)2005Socialstyrelsen
LVFS 2004:10Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (LVFS 2004:10) om avsiktlig utsättning vid klinisk prövning av läkemedel som innehåller eller består av genetiskt modifierade organismer;2004Läkemedelsverket
LVFS 2004:15Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2004:15) om förordnande och utlämnande av narkotikaklassade läkemedel för behandling av opiatberoende;2004Läkemedelsverket
LVFS 2004:16Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (LVFS 2004:16) om godkännande av medicinska gaser för försäljning;2004Läkemedelsverket
LVFS 2004:6Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2004:6) om god tillverkningssed för läkemedel;2004Läkemedelsverket
LVFS 2004:7Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (LVFS 2004:7) om tillstånd för tillverkning och import av läkemedel;2004Läkemedelsverket
LVFS 2004:9Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2004:9) om giltighet av viss författning på läkemedelsområdet;2004Läkemedelsverket
SOSFS 2004:11Ansvar för remisser för patienter inom hälso- och sjukvården, tandvården m.m. (SOSFS 2004:11)2004Socialstyrelsen
SOSFS 2004:13Infektionsscreening av gravida (SOSFS 2004:13)2004Socialstyrelsen
SOSFS 2004:14Upphävande av vissa av Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2004:14)2004Socialstyrelsen
SOSFS 2004:15Upphävande av Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 1990:16) om metadonunderhållsbehandling och förskrivning av opiater på indikation narkomani (SOSFS 2004:15)2004Socialstyrelsen
SOSFS 2004:17Upphävande av vissa författningar om undantag från skyldigheten att använda bilbälte och skyddshjälm (SOSFS 2004:17)2004Socialstyrelsen
SOSFS 2004:2Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2002:11) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. (SOSFS 2004:2)2004Socialstyrelsen
SOSFS 2004:9Upphävande av allmänna råd om hälsoskydd vid tillfälligt boende (SOSFS 2004:9)2004Socialstyrelsen
LFNFS 2003:4Föreskrifter om ändring i Läkemedelsförmånsnämndens föreskrifter (LFNFS 2003:2) om receptfria läkemedel enligt lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.2003TLV
LVFS 2003:11Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2003:11) om medicintekniska produkter;2003Läkemedelsverket
SOSFS 2003:11Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2001:16) om kompetenskrav för sjuksköterskor vid förskrivning av läkemedel (SOSFS 2003:11)2003Socialstyrelsen
SOSFS 2003:13Uppgiftsskyldighet till cancerregistret vid Socialstyrelsen (SOSFS 2003:13)2003Socialstyrelsen
SOSFS 2003:15Socialnämndens skyldighet att föra förteckning över barn som vistas i familjehem eller annat enskilt hem (SOSFS 2003:15)2003Socialstyrelsen
SOSFS 2003:2Upphävande av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1994:30) Statsbidrag till texttelefoner (SOSFS 2003:2)2003Socialstyrelsen
SOSFS 2003:3Upphävande av Socialstyrelsens kungörelse (SOSFS 1980:86) med föreskrifter om användning av kateter i urinblåsan i vissa fall m.m.(SOSFS 2003:3)2003Socialstyrelsen
SOSFS 2003:8Upphävande av vissa allmänna råd om kompetenskrav inom hälso- och sjukvården (SOSFS 2003:8)2003Socialstyrelsen
TLVAR 2003:1Läkemedelsförmånsnämndens allmänna råd om valutakursberäkningar;2003TLV
TLVAR 2003:2Läkemedelsförmånsnämndens allmänna råd om ekonomiska utvärderingar;2003TLV
TLVFS 2003:2Läkemedelsförmånsnämndens föreskrifter (LFNFS 2003:2) om receptfria läkemedel enligt lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.;2003TLV
LVFS 2002:7Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2002:7) om förordnande av narkotikaklassade läkemedel för behandling av ADHD hos barn och ungdomar;2002Läkemedelsverket
SOSFS 2002:10Upphävande av Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1995:2) LSS och det egna valet (SOSFS 2002:10)2002Socialstyrelsen
SOSFS 2002:11Biobanker i hälso- och sjukvården m.m. (SOSFS 2002:11)2002Socialstyrelsen
SOSFS 2002:12Delegering inom tandvården (SOSFS 2002:12)2002Socialstyrelsen
SOSFS 2002:2Statsbidrag till utrustning för elektronisk kommunikation (SOSFS 2002:2)2002Socialstyrelsen
SOSFS 2002:5Upphävande av Socialstyrelsens cirkulär (MF 1972:43) om blanketter i anledning av lagen om fastställande av könstillhörighet i vissa fall (SFS 1972:119) (SOSFS 2002-5)2002Socialstyrelsen
SOSFS 2002:8Avgifter inom äldre- och handikappomsorg (SOSFS 2002:8)2002Socialstyrelsen
SOSFS 2002:9Bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS (SOSFS 2002:9)2002Socialstyrelsen
LVFS 2001:5Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2001:5) om aktiva medicintekniska produkter för implantation;2001Läkemedelsverket
LVFS 2001:7Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2001:7) om medicintekniska produkter för in vitro diagnostik;2001Läkemedelsverket
SOSFS 2001:1Upphävande av Socialstyrelsens och riksarkivets allmänna råd (SOSFS 1991:22) om handhavandet av patientjournaler i vissa fall (SOSFS 2001:1)2001Socialstyrelsen
SOSFS 2001:11Upphävande av vissa föreskrifter och allmänna råd inom medicinteknik (SOSFS 2001:11)2001Socialstyrelsen
SOSFS 2001:13Upphävande av Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 1999:4) om uppgiftsskyldighet till sjukvårdsregistret (SOSFS 2001:13)2001Socialstyrelsen
SOSFS 2001:14Omskärelse av pojkar (SOSFS 2001:14)2001Socialstyrelsen
SOSFS 2001:15Upphävande av allmänna råd om privat omsorg för äldre och handikappade (SOSFS 2001:15)2001Socialstyrelsen
SOSFS 2001:18Socialstyrelsens föreskrifter om upphävande av föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1994:28) Tillfälligt statsbidrag till gruppbostäder och sjukhem m.m. (SOSFS 2001:18)2001Socialstyrelsen
SOSFS 2001:4Upphävande av allmänna råd om smärtbehandling i livets slutskede (SOSFS 2001:4)2001Socialstyrelsen
SOSFS 2001:6Upphävande av Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 1994:9) Varningstexter och innehållsdeklaration på tobaksvaror samt begränsning av tjärhalten i cigaretter (SOSFS 2001:6)2001Socialstyrelsen
SOSFS 2001:8Försiktighetsmått vid hantering och märkning av sådant biologiskt avfall som kan medföra olägenhet för människors hälsa enligt miljöbalken2001Socialstyrelsen
LVFS 2000:3Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (LVFS 2000:3) om kontroll av tillverkningssatser avseende vacciner och blodprodukter för humant bruk innan frisläppande på den svenska marknaden;2000Läkemedelsverket
SOSFS 2000:16Upphävande av Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 1993:7) Anmälan till polismyndighet om hinder för innehav av skjutvapen (SOSFS 2000:16)2000Socialstyrelsen
SOSFS 2000:6Särskilt förordnande att utöva läkaryrket för icke legitimerade läkare (SOSFS 2000:6)2000Socialstyrelsen
SOSFS 2000:9Undantag från kravet på legitimation för vikarie på anställning som sjuksköterska (SOSFS 2000:9)2000Socialstyrelsen
LVFS 1999:9Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (LVFS 1999:9) om avgifter för kontroll av vinetanol;1999Läkemedelsverket
SOSFS 1999:19Rättsmedicinalverkets föreskrifter om fördelning på undersökningsenheter av läkarundersökningar vid särskild personutredning i brottmål och av rättspsykiatriska undersökningar (SOSFS 1999:19)1999Rättsmedicinalverket
SOSFS 1999:26Förebygga och ha beredskap för att behandla vissa överkänslighetsreaktioner (SOSFS 1999:26)1999Socialstyrelsen
SOSFS 1999:5Allmäntjänstgöring för läkare (SOSFS 1999:5)1999Socialstyrelsen
SOSFS 1998:13Anmälan av verksamheter på hälso- och sjukvårdens område (SOSFS 1998:13)1998Socialstyrelsen
LVFS 1997:13Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:13) om förskrivning av vissa livsmedel;1997Läkemedelsverket
LVFS 1997:4Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:4) om analysmetoder för kontroll av sammansättningen av kosmetiska och hygieniska produkter;1997Läkemedelsverket
LVFS 1997:9Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (LVFS 1997:9) om registrering av vissa homeopatika;1997Läkemedelsverket
SOSFS 1997:14Delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård (SOSFS 1997:14)1997Socialstyrelsen
SOSFS 1997:15Tillämpningen av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (SOSFS 1997:15)1997Socialstyrelsen
LVFS 1996:17Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (LVFS 1996:17) om klinisk läkemedelsprövning;1996Läkemedelsverket
LVFS 1996:5Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1996:5) om rätt att för personligt bruk föra in läkemedel i Sverige;1996Läkemedelsverket
SOSFS 1996:14Rättsmedicinalverkets föreskrifter och allmänna råd. Rättpsykiatrisk undersökning (SOSFS 1996:14)1996Rättsmedicinalverket
SOSFS 1996:21Rätt för barnmorskor att förskriva läkemedel i födelsekontrollerande syfte (SOSFS 1996:21)1996Socialstyrelsen
SOSFS 1996:28Kliniska obduktioner m.m.(SOSFS 1996:28)1996Socialstyrelsen
SOSFS 1996:29Vissa åtgärder inom hälso- och sjukvården vid dödsfall (SOSFS 1996:29)1996Socialstyrelsen
LVFS 1995:19Läkemedelsverkets allmänna råd (LVFS 1995:19) om godkännande av vissa utvärtes läkemedel för försäljning;1995Läkemedelsverket
LVFS 1995:20Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (LVFS 1995:20) om kontroll av vinetanol avsedd för motorbränsle;1995Läkemedelsverket
LVFS 1995:21Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1995:21) om dokumentationskrav vid ansökningar om godkännande av läkemedel för försäljning;1995Läkemedelsverket
LVFS 1995:25Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1995:25) om utlämnande av läkemedelsprover;1995Läkemedelsverket
SOSFS 1995:1Kompetenskrav för behörighet som kontaktlinsoptiker (SOSFS 1995:1)1995Socialstyrelsen
SOSFS 1995:4Legitimerade optikers arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvården (SOSFS 1995:4)1995Socialstyrelsen
SOSFS 1993:4Tandläkarnas specialiseringstjänstgöring (SOSFS 1993:4)1993Socialstyrelsen
LVFS 1992:4Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1992:4) om förordnande av viss farmacevtisk specialitet;1992Läkemedelsverket
SOSFS 1987:8Användning av bröstmjölk m.m. (SOSFS 1987:8)1987Socialstyrelsen
SOSFS 1982:13Diagnostik av och förebyggande åtgärder mot rubellainfektion (SOSFS 1982:13)1982Socialstyrelsen