Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Funktionshinder Kunskapsstöd Statistik och uppföljningar Personer med funktionsnedsättning – insatser enligt LSS år 2012

Personer med funktionsnedsättning – insatser enligt LSS år 2012

Personer med funktionsnedsättning – insatser enligt LSS år 2012 redovisar statistik om kommunernas och landstingens insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Rapporten är utgiven av Socialstyrelsen.

Personer med funktionsnedsättning – insatser enligt LSS år 2012

​Personer med funktionsnedsättning – insatser enligt LSS år 2012 redovisar statistik om kommunernas och landstingens insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Rapporten visar bland annat följande:

  • Cirka 64 200 personer hade en eller flera insatser enligt LSS exklusive insatsen råd och stöd den 1 oktober 2012. Det är 900 fler jämfört med år 2011 och en ökning med cirka 1,5 procent.
  • Sammanlagt uppgick antalet LSS-insatser som redovisats till knappt 112 100. Cirka 89 procent av dessa insatser rörde personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
  • Daglig verksamhet var den LSS-insats som flest personer hade, nästan 32 000 personer. Nästan 24 400 personer hade insatsen bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna. I avrundade tal hade 19 600 personer insatsen kontaktperson, 9 700 personer insatsen korttidsvistelse, 8 700 personer insatsen ledsagarservice.

Personer med funktionsnedsättning – insatser enligt LSS år 2012 är utgiven av Socialstyrelsen.

Personer med funktionsnedsättning – insatser enligt LSS år 2012 på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?