Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Funktionshinder Kunskapsstöd Statistik och uppföljningar Personer med funktionsnedsättning - insatser enligt LSS år 2013

Personer med funktionsnedsättning - insatser enligt LSS år 2013

Personer med funktionsnedsättning - insatser enligt LSS år 2013 innehåller statistik om kommuners och landstings insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Den 1 oktober 2013 hade 65 300 personer minst en insats från sin kommun enligt LSS, en ökning med cirka en procent jämfört med 2012.

​Personer med funktionsnedsättning - insatser enligt LSS år 2013 redovisar statistik över personer med insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Statistiken är en del av Sveriges officiella statistik (SOS). I LSS finns tio insatser angivna. Kommunerna har ansvar för flertalet, medan landstingen har ansvar för insatsen rådgivning och annat personligt stöd (råd och stöd).

Sammanfattningsvis visar statistiken bland annat följande:

  • Kommunerna har redovisat att cirka 65 300 personer hade en eller flera insatser enligt LSS exklusive insatsen råd och stöd den 1 oktober 2013. Det är 1 100 fler jämfört med år 2012 och en ökning med cirka 1 procent.
  • Landstingen och de kommuner som ansvarar för råd och stöd har uppgivit att drygt 4 300 personer var beviljade råd och stöd enligt LSS den 1 oktober 2013. Det är en minskning med cirka 4 procent jämfört med år 2012.
  • Sammanlagt uppgick antalet LSS-insatser som redovisats till knappt 112 100. Cirka 89 procent av dessa insatser rörde personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd (personkrets 1).
  • Daglig verksamhet var den LSS-insats som flest personer hade, nästan 32 400 personer. Drygt 25 000 personer hade insatsen bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna. I avrundadetal hade 19 400 personer insatsen kontaktperson, 9 600 personer insatsen korttidsvistelse, 8 500 personer insatsen ledsagarservice. Övriga insatser enligt LSS var det färre än 5 000 personer per särskild insats som hade.

Personer med funktionsnedsättning - insatser enligt LSS år 2013 är utgiven av Socialstyrelsen.

Personer med funktionsnedsättning - insatser enligt LSS år 2013 på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?