Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Funktionshinder Kunskapsstöd Statistik och uppföljningar Rehabilitering för vuxna med syn- eller hörselnedsättning – landstingens habiliterings- och rehabiliteringsinsatser

Rehabilitering för vuxna med syn- eller hörselnedsättning – landstingens habiliterings- och rehabiliteringsinsatser

Rehabilitering för vuxna med syn- eller hörselnedsättning – landstingens habiliterings- och rehabiliteringsinsatser presenterar en kartläggning av landstingens rehabilitering till personer med syn- eller hörselnedsättning. Kunskapsstödet är utgivet av Socialstyrelsen.

Rehabilitering för vuxna med syn- eller hörselnedsättning – landstingens habiliterings- och rehabiliteringsinsatser

Rehabilitering för vuxna med syn- eller hörselnedsättning – landstingens habiliterings- och rehabiliteringsinsatser presenterar en kartläggning av landstingens rehabilitering till personer med syn- eller hörselnedsättning. Resultatet visar förbättringsområden samt innehåller en diskussion om fortsatt utveckling.

Många personer – särskilt äldre – drabbas av en syn- eller hörselnedsättning, som gör att de behöver rehabiliteringsinsatser från hälso- och sjukvården. Trots att många behöver rehabilitering saknar rehabiliteringsverksamheterna ofta tydliga riktlinjer och rutiner. Till exempel saknar många verksamheter styrande dokument, som anger vilket uppdrag de har, vilka metoder de ska använda och hur de ska samverka med andra vårdgivare. Det finns också stora skillnader i landet, till exempel när det gäller avgifter eller tillgången till olika personalkategorier. För att invånarna ska få en jämlik vård är det viktigt att följa upp hur dessa verksamheter fungerar, men bristen på datakällor gör att det är svårt idag.

Rehabilitering för vuxna med syn- eller hörselnedsättning – landstingens habiliterings- och rehabiliteringsinsatser är utgivet av Socialstyrelsen.

Rehabilitering för vuxna med syn- eller hörselnedsättning – landstingens habiliterings- och rehabiliteringsinsatser på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?