Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Funktionshinder Kunskapsstöd Rekommendationer och vägledningar Checklista – barn som är närstående

Checklista – barn som är närstående

Checklista – barn som är närstående är en checklista för personal för att underlätta det vardagliga arbetet. Kunskapsstödet är utgivet av Stockholms läns landsting, SLL.

​Barn har rätt att få information, råd och stöd om en förälder eller annan närstående har en allvarlig fysisk sjukdom, psykisk funktionsnedsättning, missbruk eller avlider. För patienten är det angeläget att få stöd i att möta barnets tankar och frågor och avlastas genom att känna att barnet får hjälp också av andra vuxna. För barn som är närstående är det angeläget att synas och bli bekräftat.

Checklista – barn som är närstående är en checklista för personal för att underlätta det vardagliga arbetet.

Checklista – barn som är närstående är utgiven av Stockholms läns landsting, SLL.

Checklista – barn som är närstående på SLL:s webbplats Folkhälsoguiden

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman