Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Funktionshinder Kunskapsstöd Rekommendationer och vägledningar Märka hjälpmedel för spårbarhet – en vägledning för individmärkning

Märka hjälpmedel för spårbarhet – en vägledning för individmärkning

Märka hjälpmedel för spårbarhet innehåller information om hur specifika hjälpmedel kan individmärkas för spårbarhet. Vägledningen är utgiven av Socialstyrelsen.

​Spårbarhet för medicintekniska produkter som förskrivs som hjälpmedel är ett krav enligt Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:1) om användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården samt (SOSFS 2008:14) om informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården.

För att ha spårbarhet på specifika hjälpmedel behövs en unik individmärkning. Hjälpmedelsinstutet tog 2010 fram ett förslag på hur hjälpmedel ska märkas.

Märka hjälpmedel för spårbarhet – en vägledning för individmärkning beskriver hur Hjälpmedelsinstitutets förslag kan implementeras i praktiken. Förslaget innebär att tillverkarens märkning, artikelnummer i kombination med serienummer, ska ersätta den individmärkning som idag görs av varje hjälpmedelscentral. Förslaget skulle leda till en internationell märkning och en effektivare hantering.

Märka hjälpmedel för spårbarhet förklarar på vilken nivå spårbarhet ska finnas, för vilka produkter, var märkningen ska placeras samt vilka krav som ska ställas på datasystem och läsutrustning.

Kunskapsstödet kan vara ett stöd för sjukvårdshuvudmän och leverantörer för individmärkning av hjälpmedel. 

Denna publikation har tagits över av Socialstyrelsen i och med att Hjälpmedelsinstitutet upphörde den 30 april 2014 och dess webbplats stängdes ner den 1 maj 2016.

Att märka hjälpmedel för spårbarhet – individmärkning

Kunskapsstödet är framtaget efter rapporten Att märka hjälpmedel för spårbarhet – individmärkning som beskriver Hjälpmedelsinstutets förslag.

Att märka hjälpmedel för spårbarhet  – individmärkning

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman