Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Funktionshinder Kunskapsstöd Lägesrapporter Hjälpmedel i kommuner och landsting – en nationell kartläggning av regler, avgifter, tillgång och förskrivning

Hjälpmedel i kommuner och landsting – en nationell kartläggning av regler, avgifter, tillgång och förskrivning

Hjälpmedel i kommuner och landsting – en nationell kartläggning av regler, avgifter, tillgång och förskrivning presenterar en samlad och aktuell bild av hjälpmedelsverksamheten hos kommuner och landsting. Rapporten är utgiven av Socialstyrelsen.

Hjälpmedel i kommuner och landsting – en nationell kartläggning av regler, avgifter, tillgång och förskrivning

​Hjälpmedel i kommuner och landsting – en nationell kartläggning av regler, avgifter, tillgång och förskrivning presenterar resultaten från flera kartläggningar inom hjälpmedelsområdet. Kartläggningarna har omfattat sjukvårdshuvudmännens regelverk, avgifter samt hur utbudet motsvarar behovet av hjälpmedel hos barn och vuxna. Socialstyrelsen har också kartlagt var i vården och omsorgen hjälpmedel som hanteras av hjälpmedelscentralerna förskrivs samt kompetensen om hjälpmedel hos förskrivare.

Rapportens resultat

Rapporten visar bland annat att möjligheten att få kartlagda hjälpmedel förskrivna anses vara god och jämlik i landet men att det finns stora skillnader både inom och mellan landsting, regioner och kommuner när det gäller avgifter inom hjälpmedelsområdet.

Verksamhetschefer anser att förskrivare främst behöver utveckla kompetensen om vad som generellt reglerar hjälpmedelsförskrivning och vad som specifikt reglerar förskrivning av konsumentprodukter. Dessutom anser de att förskrivarna behöver utveckla specialkunskaper inom sina verksamhetsområden.

Majoriteten av hjälpmedelsanvändare har stort förtroende för förskrivarnas kompetens, men önskar samtidigt ett mer individuellt anpassat bemötande och en ökad delaktighet i förskrivningen.

Rapporten vänder sig främst till regeringen men är även ett underlag för kommuner och landsting i deras arbete med att utveckla regelverken för hjälpmedelsområdet eller avgiftsfrågor.

Hjälpmedel i kommuner och landsting – en nationell kartläggning av regler, avgifter, tillgång och förskrivning är utgiven av Socialstyrelsen.

Hjälpmedel i kommuner och landsting – en nationell kartläggning av regler, avgifter, tillgång och förskrivning på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman