Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Funktionshinder Kunskapsstöd Lägesrapporter När samhället inte ser, hör eller förstår

När samhället inte ser, hör eller förstår

När samhället inte ser, hör eller förstår beskriver temat könsrelaterat våld och funktionshinder ur ett nordiskt perspektiv med utgångspunkt i forskning, officiella rapporter och bidrag från en nordisk expertgrupp. Kunskapsstödet är utgivet av Nordens Välfärdscenter.

När samhället inte ser, hör eller förstår

​Förenta nationerna, FN, Europarådet och Europeiska unionen, EU, har i konventioner, handlingsplaner och olika aktiviteter uppmärksammat förekomsten av flerfaldig diskriminering, det vill säga när människor utsätts för våld och övergrepp utifrån flera aspekter, exempelvis kön och funktionsnedsättning.

Forskning har visat att situationen för flickor och kvinnor med olika typer av funktionsnedsättning är alarmerande. Samtidigt finns det stora utmaningar på rättssäkerhetsområdet när det gäller att skydda personer med funktionsnedsättning från våld och övergrepp.

När samhället inte ser, hör eller förstår beskriver temat könsrelaterat våld och funktionshinder ur ett nordiskt perspektiv med utgångspunkt i forskning, officiella rapporter och bidrag från en nordisk expertgrupp.

Syftet är att ge en analytisk inblick i ett tema där kunskapsnivån fortfarande är låg, lyfta fram goda exempel och förbättringsförslag samt beskriva mervärdet av fortsatt nordiskt samarbete på området könsrelaterat våld och funktionshinder.

När samhället inte ser, hör eller förstår är utgiven av Nordens Välfärdscenter.

När samhället inte ser, hör eller förstår på Nordens Välfärdscenters webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman