Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Ett gott samspel

Ett gott samspel är en samspelsguide om vad personal och närstående kan göra för att skapa ett gott samspel tillsammans med personer med grav-djupgående intellektuell funktionsnedsättning. Kunskapsstödet är framtaget av Eldorado, inom Göteborgs stad, och Göteborgs universitet.

Omslag: Ett gott samspel

​Samspel med andra är helt grundläggande för oss människor. Från födseln och i många år framöver är vi helt beroende av andra.

Personer med grav-djupgående intellektuell funktionsnedsättning behöver stödjande relationer för att klara av vardagliga behov men också för att kunna uttrycka sina förmågor, sin vilja och sin personlighet. Vissa personer tar få initiativ till samspel; samtidigt har forskning visat att samspel är viktigt och bidrar till ökad vakenhet, engagemang och livskvalitet.

Eldorado är ett centrum, inom Göteborgs stad, för aktivitet, kunskap och kultur för personer med grav intellektuell funktionsnedsättning och deras anhöriga och personal.

I utvecklingsprojektet Ett gott samspel har Eldorado i samverkan med forskare från Göteborgs universitet utvecklat en samspelsguide för hur man i omgivningen, personal eller närstående, kan göra för att ge förutsättningar för att skapa ett gott samspel tillsammans med personer med grav-djupgående intellektuell funktionsnedsättning.

Samspelsguiden kan användas oavsett aktivitet, ålder på personen eller relation till personen med funktionsnedsättning, till exempel förälder eller personal. Guiden består av fem teman alla är viktiga aspekter av det goda samspelet.

Guiden kan användas båda för att förbereda sig inför en samspelssituation och för att utvärdera sitt samspel efteråt.

Ett gott samspel är framtaget av Eldorado, inom Göteborgs stad, och Göteborgs universitet.

Ett gott samspel på Eldorados webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?