Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Funktionshinder Kunskapsstöd Målgruppsanpassade sammanfattningar Intryck, avtryck - framtidstro. Bemötande av våldsutsatta kvinnor från de nationella minoriteterna. Till hälso- och sjukvården.

Intryck, avtryck - framtidstro. Bemötande av våldsutsatta kvinnor från de nationella minoriteterna. Till hälso- och sjukvården.

Intryck, avtryck - framtidstro. Bemötande av våldsutsatta kvinnor från de nationella minoriteterna beskriver hur hälso- och sjukvården bemöter kvinnor som tillhör de fem svenska nationella minoriteterna och som har blivit utsatta för våld. De nationella minoriteterna är judar, samer, tornedalingar, romer och sverigefinnar. Kunskapsstödet är utgivet av Statens folkhälsoinstitut.

​Vad innebär det att möta en våldsutsatt kvinna som tillhör någon av de nationella minoriteterna? Hur vet jag om den kvinna jag pratar med tillhör en viss minoritet? Om hon gör det, spelar denna tillhörighet någon roll för det stöd som jag i min yrkesroll ska ge henne? Intryck, avtryck - framtidstro. Bemötande av våldsutsatta kvinnor från de nationella minoriteterna tar upp dessa frågor och presenterar resultaten av en undersökning om hur våldsutsatta kvinnor från de nationella minoriteterna – judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar – bemöts och stöds av hälso- och sjukvården. Det syftar till att lyfta fram ett antal aspekter i arbetet med kvinnofrid som skiljer sig från mötet med andra minoriteter eller majoritetsbefolkningen. De flesta aspekterna är dock desamma oavsett vilken våldsutsatt kvinna du möter.

Kunskapsstödet riktar sig till dem som möter våldsutsatta kvinnor i ditt dagliga arbete och till dig som arbetar specifikt med kvinnofridsfrågor på en strukturell nivå.

Resultaten av enkäten visar att närmare hälften av de läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal som tog del i undersökningen säger att de i stort sett aldrig bemöter kvinnor från de nationella minoritetsgrupperna på deras eget språk vid första mötet. Mindre än tio procent har en specifik handlingsplan (hälften av dessa har bara en muntlig plan) inom organisationen för hur de ska arbeta med våldsutsatta kvinnor från de nationella minoriteterna.

Kunskapsstödet innehåller information om minoritetsgrupper, särskilda rättigheter för dem och beskriver saker att tänka på vid bemötande av våldutsatta kvinnor som tillhör de nationella minoriteterna.

Intryck, avtryck - framtidstro. Bemötande av våldsutsatta kvinnor från de nationella minoriteterna är utgivet av Statens folkhälsoinstitut.

Intryck, avtryck – framtidstro på Folkhälsomyndighetens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?