Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Funktionshinder Kunskapsstöd Målgruppsanpassade sammanfattningar Intryck, avtryck - framtidstro. Bemötande av våldsutsatta kvinnor från de nationella minoriteterna. Till socialtjänsten.

Intryck, avtryck - framtidstro. Bemötande av våldsutsatta kvinnor från de nationella minoriteterna. Till socialtjänsten.

Intryck, avtryck - framtidstro. Bemötande av våldsutsatta kvinnor från de nationella minoriteterna beskriver hur socialtjänsten bemöter kvinnor som tillhör de nationella minoriteterna och som har blivit utsatta för våld. De nationella minoriteterna är judar, samer, tornedalingar, romer och sverigefinnar. Kunskapsstödet är utgivet av Statens folkhälsoinstitut.

​Vad innebär det att möta en våldsutsatt kvinna som tillhör någon av de nationella minoriteterna? Hur vet jag om den kvinna jag pratar med tillhör en viss minoritet? Intryck, avtryck - framtidstro. Bemötande av våldsutsatta kvinnor från de nationella minoriteterna tar upp dessa frågor och presenterar resultaten av en undersökning om hur våldsutsatta kvinnor från de nationella minoriteterna – judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar – bemöts och stöds av socialtjänsten. Det syftar till att lyfta fram ett antal aspekter i arbetet med kvinnofrid som skiljer sig från mötet med andra minoriteter eller majoritetsbefolkningen.

Kunskapsstödet riktar sig till dem som möter våldsutsatta kvinnor i ditt dagliga arbete och till dig som arbetar specifikt med kvinnofridsfrågor på en strukturell nivå.

Resultaten av undersökningen visar att närmare hälften av respondenterna från socialtjänsten i stort sett aldrig bemöter kvinnor från minoritetsgrupper på deras eget språk vid första mötet. Det visar också att endast ett par procent har en specifik, skriftlig handlingsplan inom organisationen för hur de ska arbeta med våldsutsatta kvinnor från nationella minoriteter.

Kunskapsstödet innehåller information om minoritetsgrupper, särskilda rättigheter för minoritetsgrupper och saker att tänka på i mötet med våldsutsatta kvinnor från de nationella minoritetsgrupperna.

Intryck, avtryck - framtidstro. Bemötande av våldsutsatta kvinnor från de nationella minoriteterna är utgivet av Statens folkhälsoinstitut.

Intryck, avtryck - framtidstro på Folkhälsomyndighetens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?