Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Boende

Personer med funktionsnedsättning kan ha behov av stöd med boende. Olika boendeformer passar för olika behov av stöd. En person kan få boendestöd i sin egen bostad, eller mer omfattande stöd i bostad med särskild service för vuxna, en så kallad gruppbostad eller servicebostad. För barn och unga finns boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar.

 

​Vägledning om boende och boendestöd

Det är mitt hem – vägledning om boende och boendestöd för personer med psykisk funktionsnedsättning behandlar psykosociala boendestödsinsatser från övergripande mål och planeringsarbete till de dagliga psykosociala boendestödsinsatserna i en kommunal eller enskild verksamhet.

Vägledning om boende och boendestöd

Omslag till Stöd till barn och unga med funktionsnedsättningStöd till barn och unga med funktionsnedsättning

Stöd till barn och unga med funktionsnedsättning är en handbok för rättstillämpning vid handläggning och utförande av LSS-insatser. Den beskriver vad som är bra att tänka på kring stöd till familjer med barn som har stora funktionsnedsättningar.

Stöd till barn och unga med funktionsnedsättning

Omslag Bostad med särskild service för vuxna enligt LSSBostad med särskild service för vuxna enligt LSS

Socialstyrelsens handbok Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS – stöd för rättstillämpning och handläggning behandlar regelverket som rör insatsen bostad med särskild service för vuxna enligt LSS.

Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS

Omslagsbild Handläggning och dokumentation inom socialtjänstenHandläggning och dokumentation

Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten är en handbok som ska underlätta tillämpningen av de lagar och regler som gäller socialnämndens handläggning av ärenden.

Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten