Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Funktionshinder Teman Insatser och stöd enligt LSS

Insatser och stöd enligt LSS

Personer med funktionsnedsättning kan ha rätt till stöd enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Syftet med insatserna är att personer som omfattas av lagen uppnår jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet. Personlig assistans, boende med särskild service och daglig verksamhet är exempel på insatser.

 

​Om insatser och stöd enligt LSS

Personer med funktionsnedsättning kan ha rätt till stöd enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Syftet med lagen och insatserna är att personer som omfattas av lagen uppnår jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet. Personerna ska kunna få den hjälp de behöver i det dagliga livet och även kunna påverka vilket stöd och vilken service de får. Målet är att den enskilde får möjlighet att leva som andra. De bärande principerna i lagen är tillgänglighet, inflytande, delaktighet, självbestämmande, helhetssyn och kontinuitet.

Om insatser och stöd enligt LSS

Insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning – lägesrapport 2017Insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning – lägesrapport 2019

Insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning – lägesrapport 2019 redovisar tillståndet och utvecklingen inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning, inklusive kostnadsutvecklingen.

Insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning

Rätt kompetens hos personal i verksamheter för personer med funktionsnedsättning

En vägledning som vänder sig till dig som är arbetsgivare för den personal som ger stöd, service och omsorg till personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen, SoL, eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Rätt kompetens hos personal i verksamheter för personer med funktionsnedsättning

Poddavsnitt 35 om insatser till personer med funktionsnedsättning

Hur ser stödet ut idag till personer med funktionsnedsättning? Hur har det utvecklats och vilka insatser ges? Lyssna på Nicklas Mårtensson, förbundssekreterare på autism- och aspergerförbundet, Lotta Palmborg, verksamhetschef för avdelningen funktionsnedsättning i Hudiksvalls kommun, och Karin Flyckt, samordnare av funktionshinderfrågor på Socialstyrelsen. Samtalet leds av Ola Billger, kommunikationschef på Socialstyrelsen.

På djupet – en podd från Socialstyrelsen

" "Stöd till barn och unga med funktionsnedsättning - Handbok för rättstillämpning vid handläggning och utförande av LSS-insatser

Handboken vänder sig till LSS-handläggare och utförare som ger insatser till barn och unga. Handboken beskriver vad som är bra att tänka på kring stöd till familjer med barn som har stora funktionsnedsättningar. Syftet är bland annat att underlätta tillämpningen av SOSFS 2012:6 om bostad med särskild service för barn eller ungdomar enligt LSS.

Stöd till barn och unga med funktionsnedsättning - Handbok för rättstillämpning vid handläggning och utförande av LSS-insatser