Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Funktionshinder Teman Personlig assistans

Personlig assistans

Personlig assistans är tänkt som stöd till personer som på grund av stora och varaktiga funktionsnedsättningar behöver hjälp med sina grundläggande behov. Den enskilde kan exempelvis behöva hjälp med sin personliga hygien, måltider eller att kommunicera med andra människor.

 

Omslag till Personlig assistent och god manPersonlig assistent och god man – Är rollerna förenliga?

Rapporten redovisar Socialstyrelsens återrapportering till regeringen. Uppdraget har varit att analysera och bedöma lämpligheten av att personlig assistans utförs av en person som också är god man, förvaltare eller ombud till en assistansberättigad som är 18 år eller äldre.

Personlig assistent och god man – Är rollerna förenliga?

​Kartläggning och analys av vissa insatser enligt LSS

Kartläggning och analys av vissa insatser enligt LSS – tilläggsuppdrag avseende insatsen personlig assistans redovisar kartläggning och analys av insatsen enligt 9§ 2 LSS. Kunskapsstödet är utgivet av Socialstyrelsen.

Kartläggning och analys av vissa insatser enligt LSS

Omslag till Lägesrapport 2016Lägesrapport 2019

Insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning – lägesrapport 2019 redovisar tillståndet och utvecklingen inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning, inklusive kostnadsutvecklingen. Fokus ligger på väsentliga förändringar och ger en övergripande bild av området.

Insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning – lägesrapport 2019

Omslag till Stöd till barn och unga med funktionsnedsättningStöd till barn och unga med funktionsnedsättning

Stöd till barn och unga med funktionsnedsättning är en handbok för rättstillämpning vid handläggning och utförande av LSS-insatser. Den beskriver vad som är bra att tänka på kring stöd till familjer med barn som har stora funktionsnedsättningar.

Stöd till barn och unga med funktionsnedsättning