Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Funktionshinder Teman Samordning av stöd till barn med funktionsnedsättning

Samordning av stöd till barn med funktionsnedsättning

Det finns sedan länge ett utbrett behov av stärkt samordning av stöd för barn med funktionsnedsättning. Socialstyrelsen har tagit fram en modell för hur samordning av stöd till barn med funktionsnedsättning och deras föräldrar kan utformas. Modellen består av tre delar: samordnad informationstjänst, gemensam planeringsprocess och praktiskt stöd av koordinator. Andra viktiga delar i samordningen är samtycke, konstruktiva möten och gemensam plan.

 

Omslag: Vägar till förbättrad samordning av insatser för barn med funktionsnedsättning Vägar till förbättrad samordning av insatser för barn med funktionsnedsättning

Kunskapsstödet presenterar Socialstyrelsens modell för hur samordning av insatser för barn med funktionsnedsättning kan förbättras i kommuner och landsting. Modellen består av tre delar: samordnad informationstjänst, gemensam planeringsprocess och praktiskt stöd av koordinator.

Vägar till förbättrad samordning av insatser för barn med funktionsnedsättning

 

Socialstyrelsens modell​

Socialstyrelsen har tagit fram en modell för hur samordning av stöd till barn med funktionsnedsättning och deras föräldrar kan utformas. Modellen består av tre delar:

  • Samordnad informationstjänst är tänkt att ge tillgång till lokalt och regionalt förankrad information om vård, stöd, omsorg och service som riktar sig till barn med funktionsnedsättning och deras föräldrar.

  • Gemensam planeringsprocess synliggör vad som sammantaget planeras för barnet och familjen. Det minskar risken för att åtgärder eller insatser saknas, krockar med varandra eller rent av motverkar varandra.

  • Praktiskt stöd av en koordinator är tänkt som ett stöd när situationen för familjen är eller riskerar att bli ohållbar. En koordinator kan hjälpa till med att sortera, strukturera och prioritera det som behöver göras för att få samordningen kring familjen att fungera utifrån barnets behov av stöd.

Socialstyrelsens modell