Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Funktionshinder Teman Autismspektrumtillstånd

Autismspektrumtillstånd

Autismspektrumtillstånd är ett samlingsnamn för flera olika diagnoser. Gemensamt för alla autismspektrumtillstånd är begränsningar i social kommunikation och socialt samspel, och begränsande och upprepande mönster i beteenden, intressen och aktiviteter.

 

Omslag till Insatser och stöd till personer med funktionsnedsättningInsatser och stöd till personer med funktionsnedsättning

Insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning – lägesrapport 2019 redovisar tillståndet och utvecklingen inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning.

Insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning

Omslag till Stöd till barn och unga - handbokStöd till barn och unga med funktionsnedsättning  

Stöd till barn och unga med funktionsnedsättning – handbok för rättstillämpning vid handläggning och utförande av LSS-insatser beskriver vad som är bra att tänka på kring stöd till familjer med barn som har stora funktionsnedsättningar.

Stöd till barn och unga med funktionsnedsättning

" "Underlätta för personer med autism i möten med socialtjänsten

Vad kan vara svårt för personer med autism i mötet med myndigheter? Socialstyrelsens broschyr ger konkreta råd som kan underlätta när du som arbetar inom socialtjänsten möter personer med autism. Du får också förslag på enkla anpassningar som du kan göra när du planerar och genomför möten.

Broschyren på Socialstyrelsens webbplats

​Autismspektrumtillstånd – diagnostik och insatser, vårdens organisation och patientens delaktighet

Autismspektrumtillstånd – diagnostik och insatser, vårdens organisation och patientens delaktighet innehåller en genomgång av det vetenskapliga underlaget för de diagnostiska instrument och behandlingsinsatser som används för Autismspektrumtillstånd i Sverige.

Autismspektrumtillstånd – diagnostik och insatser, vårdens organisation och patientens delaktighet

​Barn som tänker annorlunda

Barn som tänker annorlunda ​– barn med autism, Aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd behandlar bland annat vad autismspektrumtillstånd är, förekomst, skydds- och riskfaktorer, upptäckt samt stöd och bemötande.

Barn som tänker annorlunda på Scialstyrelsens webbplats