Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Funktionshinder Teman Bemötande i socialtjänsten

Bemötande i socialtjänsten

Ett gott bemötande har avgörande betydelse för socialtjänstens kvalitet. Kontakten och dialogen med personer som söker stöd hos socialtjänsten ska bygga på respekt för människors lika värde, individens självbestämmande och integritet. Mötet mellan personalen och enskilda personer är avgörande för att skapa en förtroendefull relation.

 

​Film om bemötande av personer med adhd

Filmen illustrerar de krav som ställs i kontakten med myndigheter och som innebär särskilda svårigheter för personer med adhd, exempelvis i samband med att man söker ekonomiskt bistånd, som att fylla i blanketter och passa tider. Filmen är cirka 10 minuter lång.

Fler filmer och information om bemötande av personer med adhd

 

Om du inte kan se filmen använd en annan webbläsare, som Chrome eller Firefox, istället för Internet Explorer.

" "Underlätta för personer med autism i möten med socialtjänsten

Vad kan vara svårt för personer med autism i mötet med myndigheter? Socialstyrelsens broschyr ger konkreta råd som kan underlätta när du som arbetar inom socialtjänsten möter personer med autism. Du får också förslag på enkla anpassningar som du kan göra när du planerar och genomför möten.

Broschyren på Socialstyrelsens webbplats

Vägar till ökad delaktighet – kunskapsstöd för socialtjänsten om arbete med stöd och service enligt LSS

Vägar till ökad delaktighet ger socialtjänsten stöd för ett systematiskt kvalitets- och utvecklingsarbete utifrån den enskildes tillfälle, förmåga och vilja till delaktighet.

Vägar till ökad delaktighet – kunskapsstöd för socialtjänsten om arbete med stöd och service enligt LSS

​I bemötandet tar framtiden form – romsk inkludering

Utbildningsmaterialet handlar om bemötande och inkluderande arbetssätt. Genom texter och reflektion ska materialet vara ett stöd för socialtjänstens personal i arbetet med romsk inkludering och främja utvecklingen av ett jämlikt samhälle. Det utgår från regeringens strategi för romsk inkludering.

​I bemötandet tar framtiden form – romsk inkludering