Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Funktionshinder Teman Hörselnedsättning och dövhet

Hörselnedsättning och dövhet

Vad det innebär att ha nedsatt hörsel eller att vara döv varierar från person till person och från situation till situation. Det beror bland annat på typ och grad av hörselskada men också när i livet personen fick hörselskadan och hur den har utvecklats över tid. Tillvaron för en person med hörselnedsättning eller dövhet påverkas av faktorer som den egna livssituationen, omgivningens inställning, tillgång till hjälpmedel och språkliga förutsättningar.

 

Att leva med hörselnedsättning och dövhet

​Hörseln är ett mycket känsligt sinne. En hörselskada kan sitta på olika ställen i örat. Vilken del av örat som är skadad är avgörande för hur en person upplever hörselnedsättningen och hur den kan behandlas.

För en person med nedsatt hörsel kan hörselnedsättningen innebära att personen inte hör delar av vissa ljudintervall eller att de ljud som personen hör förvrängs och flyter ihop. Många upplever att de hör att något sägs, men inte vad som sägs.

Att leva med hörselnedsättningMTM:s logotypMyndigheten för tillgängliga medier

Myndighetens uppdrag är att vara ett nationellt kunskapscentrum för tillgängliga medier och arbeta för att alla ska ha tillgång till litteratur och samhällsinformation utifrån vars och ens förutsättningar, oavsett läsförmåga eller funktionsnedsättning.

Myndighetens webbplats

Specialpedagogiska skolmyndighetens logotypSpecialpedagogiska skolmyndigheten

Alla har rätt att lära utifrån sina egna förutsättningar och att nå målen för sin utbildning. Det gäller oavsett funktionsförmåga. Det kan till exempel handla om att få läsa, skriva och räkna på sina egna villkor.

Specialpedagogiska myndighetens uppdrag är att ge specialpedagogiskt stöd och rådgivning till skola och förskola.

 Specialpedagogiska skolmyndighetens webbplats