Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Funktionshinder Teman Mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter

De mänskliga rättigheterna är universella och gäller för alla. Personer med funktionsnedsättning har rätt att vara delaktiga i samhället och att kunna leva ett självständigt liv. Stödet till enskilda personer och samhället i stort ska utformas så att personer med funktionsnedsättning kan leva som andra.

 

​Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

De mänskliga rättigheterna slår fast att alla människor, oavsett land, kultur och sammanhang, är födda fria och lika i värde och rättigheter.

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning syftar till att stärka skyddet av de mänskliga rättigheterna för personer med funktionsnedsättning. Konventionen fokuserar på icke-diskriminering och listar nödvändiga åtgärder för att personer med funktionsnedsättning ska kunna ta del av medborgerliga, politiska, ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter.
Delarna i konventionen kompletterar varandra och man måste förhålla sig till den i sin helhet, men några centrala delar och principer presenteras i detta tema.

​Fakta om mänskliga rättigheter

Regeringen är ytterst ansvarig för att de mänskliga rättigheterna tillgodoses i Sverige. Regeringen har även ett ansvar att göra information om de mänskliga rättigheterna tillgänglig för allmänheten.

Fakta om mänskliga rättigheter på regeringskansliets webbplats

" "Webbutbildning om mänskliga rättigheter för dig i offentlig verksamhet

Webbutbildningen Mänskliga rättigheter vänder sig till dig som arbetar i svensk offentlig verksamhet och ger grundläggande kunskap om mänskliga rättigheter.

Webbutbildningen mänskliga rättigheter 

​Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning syftar till att stärka skyddet av de mänskliga rättigheterna för personer med funktionsnedsättning.

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

​Kommentarer om konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Myndigheten för delaktighet, MFD, har samlat information och allmänna kommentarer om konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning på sin webbplats.

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning på MFD:s webbplats

​Konvention om barnets rättigheter

I januari 2020 blir barnkonventionen svensk lag. När barnkonventionen blir svensk lag samlas de mänskliga rättigheterna som rör barn i en lag. Det bidrar till en helhetssyn och tydliggör hur delarna i konventionen ska tolkas i relation till varandra.

Konvention om barnets rättigheter

​Kommentarer om barnkonventionen på Barnombudsmannens webbplats

Läs om barnkonventionen och kommentarer om barnkonventionen på Barnombudsmannens webbplats.

Barnkonventionen på Barnombudsmannens webbplats