Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Funktionshinder Teman Synnedsättning och blindhet

Synnedsättning och blindhet

Att ha en synnedsättning innebär att man på grund av synbortfall har svårigheter i vardagen. Det finns många orsaker till försämrad syn och det är individuellt hur mycket synnedsättningen påverkar vardagen. Hur mycket och vad en person med en synnedsättning kan se är också mycket individuellt.

 

​Att leva med synnedsättning

Personer som på grund av synbortfall har svårigheter i vardagen, som till exempel svårt att läsa tryckt text, har en synnedsättning.

Hur mycket och vad en person med en synnedsättning kan se är mycket individuellt. Många har synrester de kan använda, medan andra inte ser något alls. En del ser bra i mörker men är mycket ljuskänsliga. Andra är mycket ljusberoende för att kunna utnyttja sin syn. En del kan se skarpt och tydligt men bara rakt fram. Andra har svårt att tolka det de ser på grund av att synnerv eller hjärnans syncentrum är skadade.

Att leva med synnedsättning

MTM:s logotypMyndigheten för tillgängliga medier

Myndighetens uppdrag är att vara ett nationellt kunskapscentrum för tillgängliga medier och arbeta för att alla ska ha tillgång till litteratur och samhällsinformation utifrån vars och ens förutsättningar, oavsett läsförmåga eller funktionsnedsättning.

Myndighetens webbplats

Specialpedagogiska skolmyndighetens logotypSpecialpedagogiska skolmyndigheten

Alla har rätt att lära utifrån sina egna förutsättningar och att nå målen för sin utbildning. Det gäller oavsett funktionsförmåga. Det kan till exempel handla om att få läsa, skriva och räkna på sina egna villkor.

Specialpedagogiska myndighetens uppdrag är att ge specialpedagogiskt stöd och rådgivning till skola och förskola.

 Specialpedagogiska skolmyndighetens webbplats