Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Funktionshinder Teman Utmanande beteende

Utmanande beteende

Alla människor kan agera på sätt som andra finner utmanande i vissa situationer, särskilt om vi är oroliga, rädda, frustrerade, slutkörda, stressade, upprörda eller arga. Om kognitiva svårigheter gör situationen obegriplig eller övermäktig kan en person reagera med utmanande beteende.

 

​Två filmer om att förebygga utmanande beteende

Socialstyrelsen har tagit fram två filmer om att förebygga utmanande beteende med fokus på vikten av kommunikativt stöd respektive kognitivt stöd. Filmerna kan användas som diskussionsunderlag och inspiration i en arbetsgrupp som möter personer med intellektuell eller kognitiv funktionsnedsättning.

Filmer om att förebygga utmanande beteende

​Om utmanande beteende

Utmanande beteende kan ses som ett tecken på att situationens krav och individens förmågor inte matchar varandra. Om en situation är obegriplig eller övermäktig kan en person reagera med utmanande beteende.

Om utmanande beteende

​Systematiskt arbete för att förebygga utmanande beteende

Att arbeta systematiskt för att förebygga utmanande beteende gör det möjligt för verksamheten att följa upp och ompröva arbets- och förhållningssätt så att man kan utforma ett välfungerande individuellt stöd.

Systematiskt arbete för att förebygga utmanande beteende

​Olika sätt att förebygga utmanande beteende

Arbetssätt för att förebygga utmanande beteende kan till exempel vara alternativ och kompletterande kommunikation, fysisk aktivitet och att utesluta hälsoproblem. Flera arbetssätt kan behöva kombineras eftersom de var för sig ofta bara är en del av lösningen.

Olika sätt att förebygga utmanande beteende

​Vägledning om att förebygga och minska utmanande beteende i LSS-verksamhet

Att förebygga och minska utmanande beteende i LSS-verksamhet innehåller rekommendationer på arbetssätt för att förebygga och minska utmanande beteende hos personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Att förebygga och minska utmanande beteende i LSS-verksamhet på Socialstyrelsens webbplats