Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Funktionshinder Kunskapsstöd Beslut om subvention av läkemedel Xeplion – beslut om subvention av läkemedel

Xeplion – beslut om subvention av läkemedel

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har beslutat att Xeplion för behandling vid schizofreni ingår i högkostnadsskyddet från och med den 2 september 2011.

Xeplion är ett läkemedel som injiceras in i kroppen och används för att motverka att schizofreni bryter ut. Produkten har lika stor effekt för att motverka symtom vid schizofreni som ett annat liknande läkemedel, Risperdal Consta. Behandling med Xeplion leder till en lägre totalkostnad än med behandling med Risperdal Consta. Xeplion är därmed en kostnadseffektiv behandling vid schizofreni.

Mot denna bakgrund beslutar Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, att Xeplion ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet gäller från och med den 2 september 2011.

Beslut om Xeplion på TLV:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman