Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Funktionshinder Kunskapsstöd Läkemedelsrekommendationer Läkemedelsbehandling vid schizofreni – behandlingsrekommendation

Läkemedelsbehandling vid schizofreni – behandlingsrekommendation

Läkemedelsbehandling vid schizofreni är en behandlingsrekommendation som utgör ett komplement till Socialstyrelsens nationella riktlinjer i samma ämne. Kunskapsstödet är utgivet av Läkemedelsverket.

​Läkemedelsverket har utarbetat en ny behandlingsrekommendation om läkemedelsbehandling vid schizofreni. Behandlingsrekommendationen är grundad på litteraturöversikten Schizofreni – läkemedelsbehandling, patientens delaktighet och vårdens organisation som Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, har gett ut.

Behandlingen vid schizofreni består av en kombination av läkemedel, psykosociala insatser och omvårdnad. Det finns evidens för att multiprofessionella öppenvårdsteam som integrerar behandlings- och stödinsatser ger bäst resultat. Organisationen av psykiatrin är en viktig förutsättning för att insatserna ska fungera optimalt. Särskilda psykopedagogiska förhållningssätt och aktivt uppsökande arbetsmetoder är viktiga komponenter, liksom delat beslutsfattande där patienten bör ha en aktiv roll i vårdplaneringen.

Behandlingsrekommendationen baseras på ett expertmöte som hölls 24–25 januari 2013. Mötet arrangerades av Läkemedelsverket. Socialstyrelsen och SBU var representerade vid mötet.

Läkemedelsbehandling vid schizofreni – behandlingsrekommendation är utgiven av Läkemedelsverket.

Läkemedelsbehandling vid schizofreni – behandlingsrekommendation på Läkemedelsverkets webbplats

Information till allmänheten

Förutom behandlingsrekommendationen till hälso- och sjukvården finns information om behandlingsrekommendationen för allmänheten.

Information för allmänheten om läkemedelsbehandling vid schizofreni på Läkemedelsverkets webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman