Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Funktionshinder Kunskapsstöd Statistik och uppföljningar Beskrivning av vårdutnyttjande för patienter med psykisk ohälsa – en rapport baserad på patientregistret och dödsorsaksregistret vid Socialstyrelsen

Beskrivning av vårdutnyttjande för patienter med psykisk ohälsa – en rapport baserad på patientregistret och dödsorsaksregistret vid Socialstyrelsen

Beskrivning av vårdutnyttjande för patienter med psykisk ohälsa redogör för Socialstyrelsens arbete med utvecklingen av ett nationellt system för uppföljning av psykiatriområdet. Rapporten beskriver även vårdutnyttjande för patienter i psykiatrisk slutenvård och specialiserad psykiatrisk öppenvård.

Omslag till Beskrivning av vårdutnyttjande för patienter med psykisk ohälsa

​För att kvaliteten i psykiatrin ska kunna förbättras krävs transparens och bra kunskapsunderlag om verksamheterna. Beskrivning av vårdutnyttjande för patienter med psykisk ohälsa beskriver vårdutnyttjande för patienter i psykiatrisk slutenvård och specialiserad psykiatrisk öppenvård. Rapporten ligger också till grund för en utveckling av hälso- och sjukvårdens rapportering till Socialstyrelsen om personer med psykisk sjukdom.

Statistiken i rapporten baseras på uppgifter i Socialstyrelsens patientregister och dödsorsaksregister. Register som alla verksamheter rapporterar till.

Beskrivning av vårdutnyttjande för patienter med psykisk ohälsa är utgiven av Socialstyrelsen.

Beskrivning av vårdutnyttjande för patienter med psykisk ohälsa på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman