Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Funktionshinder Kunskapsstöd Systematiska översikter och kartläggningar Tillförlitlighet i faciliterad kommunikation vid autism – en systematisk kartläggning

Tillförlitlighet i faciliterad kommunikation vid autism – en systematisk kartläggning

Tillförlitlighet i faciliterad kommunikation vid autism redovisar en systematisk kartläggning av experimentella studier av tillförlitligheten i faciliterad kommunikation, FC. Kunskapsstödet är utgivet av Socialstyrelsen.

​Syftet med Tillförlitlighet i faciliterad kommunikation vid autism – en systematisk kartläggning är att undersöka tillförlitligheten i kommunikationsmetoden faciliterad kommunikation, FC. Metoden riktar sig bland annat till personer med autism utan språklig förmåga.

Efter granskning av primärstudier som har undersökt om FC är en tillförlitlig kommunikationsmetod för personer med autism utan språklig förmåga återstod fem experimentella studier som uppfyllde uppställda inklusionskrav. Resultatet visar att det inte finns något vetenskapligt stöd för att FC är en tillförlitlig kommunikationsmetod.

Resultatet i kartläggningen visar att stödpersonen påverkat kommunikationen. Om inte andra studieresultat tillkommer är Socialstyrelsens bedömning att andra mer tillförlitliga kommunikationsmetoder är att föredra för att främja målgruppens kommunikationsförmåga. Denna slutsats bygger på resultat som beskrivs på gruppnivå. Enligt LSS ska verksamheten vara grundad på respekt för den enskildes självbestämmanderätt och integritet. Den enskilde ska i största möjliga utsträckning ges inflytande och medbestämmande över insatser som ges. (6 § LSS). För de personer som använder FC idag är det därför viktigt att göra en översyn av om det är individens behov och rättigheter som kommer till uttryck.

FC innebär att en stödperson, faciliterare, hjälper en person utan språklig förmåga, FC-användare, att uttrycka sig via exempelvis en bokstavstavla eller ett tangentbord, genom att fysiskt stödja personens underarm, handled, eller annan kroppsdel. Genom faciliterarens fysiska stöd stabilisers FC-användarens pekfinger vilket medför att personen kan peka på till exempel bilder eller bokstäver. Ofta används också en slags skrivmaskin där bokstäverna automatiskt skrivs ut på ett papper. Med hjälp av faciliterarens stöd antas FC-användaren ges möjlighet att kommunicera med andra.

Syftet med Tillförlitlighet i faciliterad kommunikation vid autism – en systematisk kartläggning är utgiven av Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU.

Tillförlitlighet i faciliterad kommunikation vid autism på SBU:s webbplats 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?