Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Funktionshinder Kunskapsstöd Rekommendationer och vägledningar Ansvarsfördelning för tillsyn av vårdlokaler

Ansvarsfördelning för tillsyn av vårdlokaler

Ansvarsfördelning för tillsyn av vårdlokaler är ett hjälpmedel för miljö- och hälsoskyddsnämnderna i deras tillsyn av vårdlokaler. Vägledningen är utgiven av Socialstyrelsen.

​Socialstyrelsen som tillsynsvägledande myndighet enligt miljöbalken har uppfattat ett behov från miljö- och hälsoskyddsnämnderna om vägledning när det gäller tillsyn av vårdlokaler.

Ansvarsfördelning för tillsyn av vårdlokaler är ett hjälpmedel för miljö- och hälsoskyddsnämnderna i deras tillsyn av vårdlokaler. I vägledningen beskrivs olika myndigheters ansvar för tillsynen av vårdlokaler enligt miljöbalken, hälso- och sjukvårdslagen, patientsäkerhetslagen, tandvårdslagen och socialtjänstlagen.

Ansvarsfördelning för tillsyn av vårdlokaler på Folkhälsomyndighetens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman