Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Funktionshinder Kunskapsstöd Rekommendationer och vägledningar Kunskapsunderlag – barn som är närstående

Kunskapsunderlag – barn som är närstående

Kunskapsunderlag – barn som är närstående innehåller bland annat stöd för hur man kan planera och genomföra samtal med barn. Kunskapsunderlaget är utgivet av Stockholms läns landsting, SLL.

​Barn har rätt att få information, råd och stöd om en förälder eller annan närstående har en allvarlig fysisk sjukdom, psykisk funktionsnedsättning, missbruk eller avlider. För patienten är det angeläget att få stöd i att möta barnets tankar och frågor och avlastas genom att känna att barnet får hjälp också av andra vuxna. För barn som är närstående är det angeläget att synas och bli bekräftat.

Kunskapsunderlag – barn som är närstående innehåller bland annat stöd för hur man kan planera och genomföra samtal med barn, goda exempel på hur verksamheter kan arbeta med frågan och tips på länkar, litteratur och material.

Kunskapsunderlag – barn som är närstående är utgiven av Stockholms läns landsting, SLL.

Kunskapsunderlag – barn som är närstående på SLL:s webbplats Folkhälsoguiden

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman