Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Funktionshinder Kunskapsstöd Lägesrapporter Kan jag leva som andra? – insatser i bostad med särskild service för vuxna med funktionsnedsättning

Kan jag leva som andra? – insatser i bostad med särskild service för vuxna med funktionsnedsättning

Kan jag leva som andra? – insatser med särskild service för vuxna med funktionsnedsättning granskar bland annat om kommunernas hälso- och sjukvårdsinsatser kommer målgruppen tillgodo på ett tillfredsställande sätt. Kunskapsstödet är utgivet av Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

​I Sverige får ungefär 24 000 personer insatsen bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna. Inspektionen för vård och omsorg, IVO har under 2013 och 2014 genomfört inspektioner av trettio kommunala bostäder med särskild service för vuxna med funktionsnedsättning.

Syftet med tillsynen var att granska hur verksamheterna arbetar för att brukarna ska komma till tals, bli lyssnade till och utöva inflytande över insatsernas genomförande. En annan viktig aspekt var att granska om kommunernas hälso- och sjukvårdsinsatser kommer målgruppen tillgodo på ett tillfredsställande sätt.

Rapporten är en sammanställning av resultaten från dessa inspektioner och den visar att brukarna trivs på sina boenden som i regel är väl anpassade till verksamheten. Det finns dock tydliga förbättringsområden i verksamheterna för att personer med funktionsnedsättning ska ges möjligheten att leva som andra. Det är viktigt att nämnderna framförallt ser över följande områden:

  • samlokalisering av verksamheter
  • kompetens och fortbildning
  • bemanning och kontinuitet
  • arbetsformer för skydds- och begränsningsåtgärder
  • samverkan och informationsöverföring.

Kan jag leva som andra? – insatser med särskild service för vuxna med funktionsnedsättning är utgiven av Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Kan jag leva som andra? – insatser med särskild service för vuxna med funktionsnedsättning på IVO:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?