Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Funktionshinder Kunskapsstöd Lägesrapporter Sjukdomsförebyggande metoder inom kommunal hälso- och sjukvård – uppföljning av implementeringen av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Sjukdomsförebyggande metoder inom kommunal hälso- och sjukvård – uppföljning av implementeringen av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Sjukdomsförebyggande metoder inom kommunal hälso- och sjukvård redovisar en uppföljning av implementeringen av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder inom kommunal hälso- och sjukvård. Rapporten är utgiven av Socialstyrelsen.

Sjukdomsförebyggande metoder inom kommunal hälso- och sjukvård – uppföljning av implementeringen...

​Sjukdomsförebyggande metoder inom kommunal hälso- och sjukvård är tänkt att vara ett underlag till fortsatt arbete för stöd till införandet av de nationella riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder inom kommunal hälso- och sjukvård.

Rapporten redovisar en uppföljning av implementeringen av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder inom kommunal hälso- och sjukvård. I rapporten ges även exempel på det sjukdomsförebyggande arbete som sker i kommunerna.

Rapporten visar bland annat följande:

  • De nationella riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder har inte implementerats inom den kommunala hälso- och sjukvården i någon större omfattning. Det mesta tyder på att endast ett fåtal av kommunerna arbetar efter riktlinjerna. Det förekommer annat sjukdomsförebyggande arbete i kommunerna, men det tar inte avstamp i Socialstyrelsens riktlinjer och fokus i arbetet ligger inte heller på de samtalsmetoder som Socialstyrelsen förespråkar.
  • Sjukdomsförebyggande arbete är en fundamental del av elevhälsans verksamhet. Skolorna tycks i regel arbeta med sjukdomsförebyggande arbete utifrån ett hälsofrämjande förhållningssätt. De nationella riktlinjerna har dock haft liten påverkan på det förebyggande arbetet inom skolorna, då många inte känner till dem eller inte upplever att de är relevanta för elevhälsan.

Sjukdomsförebyggande metoder inom kommunal hälso- och sjukvård – uppföljning av implementeringen av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder är utgiven av Socialstyrelsen.

Sjukdomsförebyggande metoder inom kommunal hälso- och sjukvård på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman