Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Funktionshinder Kunskapsstöd Målgruppsanpassade sammanfattningar Autism – vad är det? Om autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd

Autism – vad är det? Om autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd

Autism – vad är det? ger en överblick över autismspektrumtillstånd och kunskap om kommunikation och samspel med personer som har autism. Det beskriver deras intressen, beteende samt innehåller information om utredning och habilitering. Kunskapsstödet är utgivet av Autism- och Aspergerförbundet.

​Autism är en utvecklingsrelaterad funktionsnedsättning som visar sig i hur en person uppfattar omvärlden och samspelar och kommunicerar med andra. Autism – vad är det? Om autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd behandlar autismspektrumtillstånd och ger kunskap om kommunikation med personer med autism och om deras intressen och beteende.

Kunskapsstödet sammanfattar viktiga aspekter av utredning och habilitering av personer med autismspektrumtillstånd. Det ger en kort överblick av hjälpmedel och stödinsatser som kan vara aktuella vid autism.

Autism – vad är det? Om autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd är utgiven av Autism- och Aspergerförbundet.

Autism – vad är det? på Autism- och Aspergerförbundet:s webbplats
Hjälpte informationen på den här sidan dig?