Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Kort om adhd hos vuxna

Kort om adhd hos vuxna är en broschyr som beskriver kort vad adhd är, hur man ställer diagnosen och vilken typ av stöd och behandling som kan behövas. Broschyren är utgiven av Socialstyrelsen, Läkemedelsverket, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, Statens beredning för medicinsk utvärdering och Folkhälsomyndigheten.

Kort om adhd hos vuxna

​Kort om adhd hos vuxna är en broschyr som beskriver kort vad adhd är, hur man ställer diagnosen och vilken typ av stöd och behandling som kan behövas. Broschyren vänder sig till vuxna personer som har fått diagnosen adhd.

Kort om adhd hos vuxna har tagits fram av fem myndigheter efter önskemål från personal inom sjukvården, socialtjänsten, elevhälsan och brukarorganisationer. Broschyren bygger på myndigheternas kunskapsmaterial.

Kort om adhd hos vuxna är utgiven av Socialstyrelsen, Läkemedelsverket, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, Statens beredning för medicinsk utvärdering och Folkhälsomyndigheten

Ladda ner Kort om adhd hos vuxna
Beställ broschyren på Socialstyrelsens webbplats
Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman