Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Funktionshinder Kunskapsstöd Nationella Kvalitetsregister PsykosR – Nationellt kvalitetsregister för psykosvård

PsykosR – Nationellt kvalitetsregister för psykosvård

PsykosR är ett nationellt kvalitetsregister för psykosvård. Syftet med registret är att genom öppna, lättillgängliga jämförelser av resultat, följder av behandling och patient och närståendes upplevelser förbättra behandling och omhändertagandet vid psykos.

​PsykosR är ett nationellt kvalitetsregister för psykosvård. Psykossjukdomar drabbar ungefär fem procent av befolkningen någon gång i livet. Allvarliga psykossjukdomar som schizofreni tar en stor del av psykiatrins resurser i anspråk. Cirka hälften av vårddagarna inom tvångsvården (LPT och LRV) beror på en psykosdiagnos.

Den kroppsliga hälsan och medellivslängden hos personer med psykos är sämre än för övriga befolkningen. Syftet med registret är att genom öppna, lättillgängliga jämförelser av resultat, följder av behandling och patient och närståendes upplevelser förbättra behandling och omhändertagandet vid psykos.

​Nationella Kvalitetsregister

Nationella Kvalitetsregister är ett system för uppföljning och utveckling av behandlingsresultat. De innehåller individbaserade uppgifter om problem, insatta åtgärder och resultat inom hälso- och sjukvård och omsorg. Registren byggs upp av de professionella yrkesgrupper som själva ska ha nytta av dem i sin yrkesvardag. Drift av registren sköts på många olika kliniker runt om i landet.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman