Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Funktionshinder Kunskapsstöd Öppna jämförelser Öppna jämförelser 2018 – Enhetsundersökningen LSS

Öppna jämförelser 2018 – Enhetsundersökningen LSS

Många personer som har insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, har aktuella genomförandeplaner. Men endast i hälften av LSS-verksamheterna finns rutiner för hur personalen ska agera vid misstanke om att den enskilde utsatts för våld. Det visar Öppna jämförelser 2018 – Enhetsundersökningen LSS utgiven av Socialstyrelsen.

Omslag: Öppna jämförelser 2018 – Enhetsundersökningen LSS

​Öppna jämförelser 2018 – Enhetsundersökningen LSS visar att personer som deltar i olika LSS-verksamheter i hög utsträckning har aktuella genomförandeplaner och ofta även dokumentation om individens delaktighet.

62 procent av boendena och 69 procent av de dagliga verksamheterna uppger att de har använt enskildas uppfattning om verksamhetens kvalitet till verksamhetsutveckling.

Endast i omkring hälften av verksamheterna finns rutiner för personalens agerande vid misstanke om att den enskilde har blivit utsatt för våld.

Öppna jämförelser 2018 – Enhetsundersökningen LSS är utgiven av Socialstyrelsen.

Öppna jämförelser 2018 – Enhetsundersökningen LSS på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?