Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Adhd

Hälso- och sjukvården, förskolan, skolan och socialtjänsten har alla en viktig roll i att upptäcka adhd hos barn, ungdomar och vuxna. Huvudsymtom vid adhd är koncentrationssvårigheter, impulsivitet och överaktivitet. Ofta har personer med adhd också andra svårigheter. Stöd och behandling bör bestå av en kombination av psykosociala och pedagogiska stödinsatser, och vid behov även läkemedelsbehandling.

 

 

Om du inte kan se filmen använd en annan webbläsare, som Chrome eller Firefox, istället för Internet Explorer.

​Att möta personer med adhd i socialtjänsten 

I fyra filmer om bemötande kan du som arbetar inom socialtjänsten få ökad kunskap och förståelse för hur det kan vara att ha adhd. Filmerna kan användas som diskussionsunderlag på din arbetsplats. Ett stödmaterial och en checklista kompletterar filmerna.

I introduktionsfilmen om adhd (till vänster) möter du psykiater och personer med egen adhd-diagnos som ger övergripande kunskap om vad adhd är, möjliga orsaker och om vad adhd kan innebära för den enskilda personen.

Filmer om bemötande

Lyssna på podd om ökad förskrivning av läkemedel vid adhd

Sedan 2006 har förskrivningen av adhd-läkemedel ökat. Vad beror det på och varför är det så stora regionala skillnader i förskrivningen så stora?

(Poddavsnitt 32)

På djupet - en podd från Socialstyrelsen

​Förskrivning av adhd-läkemedel 2016

Förskrivning av adhd-läkemedel 2016 redovisar analyser av utvecklingen av förskrivningen av adhd-läkemedel. Analyserna baseras på uppgifter som har hämtats från myndighetens nationella läkemedelsregister.

Förskrivning av adhd-läkemedel 2016

​Tips när du ska ha möte med en person som har adhd

Tips när du ska ha möte med en person som har adhd är ett informationsblad om hur socialtjänstens personal kan planera, genomföra och följa upp möten med personer som har adhd.

Tips när du ska ha möte med en person som har adhd

Omslagsbild till Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhdKunskapsstöd om stödinsatser för personer med adhd

Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd beskriver vad adhd innebär och vilka stödinsatser som kan vara aktuella.

Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd

Broschyrer om utredning och diagnostik av adhd

Utredning och diagnostik av adhd ger en översiktlig beskrivning av utredningen av adhd. Broschyrenvänder sig till personal inom hälso- och sjukvården.

Utredning och diagnostik av adhd hos vuxna​​

Behöver du informera om adhd?

Fickbroschyr beskriver kort vad adhd är, hur man ställer diagnos och vilken typ av stöd som kan behövas. Den kan delas ut till personer med adhd och deras anhöriga.

Ladda ner Beställ

Lättläst version

Omslagsbild till Läkemedelsbehandling av adhd hos barn och vuxnaRekommendationer om läkemedelsbehandling av adhd

Läkemedelsbehandling av adhd hos barn och vuxna ger rekommendationer om läkemedelsbehandling vid adhd. Tanken är att rekommendationerna ska bidra till att läkemedelsbehandling av adhd erbjuds utifrån bästa tillgängliga kunskap och på ett jämlikt sätt.

Läkemedelsbehandling av adhd hos barn och vuxna

De vanligaste frågorna om adhd

Myndigheterna som står bakom Kunskapsguiden svarar gemensamt på de 20 mest vanligt förekommande frågorna om adhd. Några av de vanligaste frågorna handlar om symtom, vilken typ av samsjuklighet som förekommer och om utredning och diagnos.

Frågor och svar på Kunskapsguiden