Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Kunskapsstöd Bedömningsmetoder och insatser Inventeringsverktyg för att inventera behov hos personer med psykisk funktionsnedsättning

Inventeringsverktyg för att inventera behov hos personer med psykisk funktionsnedsättning

Inventeringsverktyg för att inventera behov hos personer med psykisk funktionsnedsättning kan användas för att få kunskap om levnadsförhållanden, svårigheter samt behov av insatser på viktiga livs- och hälsoområden hos personer med psykisk funktionsnedsättning. Inventeringsverktyget är framtaget av Socialstyrelsen.

​Socialstyrelsen har tagit fram ett inventeringsverktyg som kan användas för att få kunskap om levnadsförhållanden, svårigheter samt behov av insatser på viktiga livs- och hälsoområden hos personer med psykisk funktionsnedsättning.

Kunskapen kan användas till:

  • underlag för verksamhets- och resursplanering
  • underlag för överenskommelser om samarbete mellan kommun och landsting kring personer med psykisk funktionsnedsättning
  • underlag för uppföljning av kommunens och psykiatrins verksamhet för målgruppen.

Inventeringen kan också bli en del av det uppsökande och informerande arbetet.

Inventeringsverktyg för att inventera behov hos personer med psykisk funktionsnedsättning på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman