Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Kunskapsstöd Beslut om subvention av läkemedel Duaklir Genuair – beslut om subvention av läkemedel

Duaklir Genuair – beslut om subvention av läkemedel

Duaklir Genuair (aklidinium och formoterol) är bronkvidgande underhållsbehandling vid kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har beslutat att Duaklir Genuair ska ingå i högkostnadsskyddet med begränsning från och med den 28 mars 2015.

​Duaklir Genuair (aklidinium och formoterol) är bronkvidgande underhållsbehandling vid kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL. Läkemedlet innehåller två verksamma substanser, långverkande muskarinreceptorantagonisten aklidinium (LAMA) och långverkande beta-2-agonisten formoterol (LABA). Läkemedlet har bedömts ha jämförbar effekt som ett annat kombinationsläkemedel som innehåller umeklidinium (LAMA) och vilanterol (LABA).

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har beslutat att Duaklir Genuair ska ingå i högkostnadsskyddet för patienter som inte får tillräcklig effekt av LAMA eller LABA som monoterapi.

Beslut om Duaklir Genuair på TLV:s webbplats


Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman