Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Kunskapsstöd Beslut om subvention av läkemedel Epclusa – beslut om subvention av läkemedel

Epclusa – beslut om subvention av läkemedel

Epclusa (sofosbuvir/velpatasvir) används vid behandling av kronisk hepatit C. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har beslutat att Epclusa ska ingå i högkostnadsskyddet med begränsning från och med den 24 september 2016.

​Epclusa är ett läkemedel som är godkänt för behandling av kronisk hepatit C och används vid behandling av genotyp 1-6. Epclusa ingår i högkostnadsskyddet för de svårast sjuka (fibrosstadier F3 och F4) i genotyp 2 och 3. För de svårast sjuka i genotyp 1 och 4 subventioneras Epclusa när behandling med Viekirax i kombination med Exviera eller Viekirax i kombination med ribavirin inte är lämpligt.

Epclusa ingår även i högkostnadsskyddet med begränsning för patienter med måttlig fibros (F2) i genotyp 2 och 3 i de fall behandling med Sovaldi i kombination med ribavirin inte är lämpligt.

Epclusa ingår även i högkostnadsskyddet för de patienter som genomgått organtransplantation eller uppvisar andra svåra sjukdomar till följd av hepatit C-infektion eller är indicerade för IVF-behandling.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har beslutat att Epclusa ska ingå i högkostnadsskyddet med begränsning från och med den 24 september 2016.

Beslut om Epclusa på TLV:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman