Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Kunskapsstöd Beslut om subvention av läkemedel Norvir – beslut om subvention av läkemedel

Norvir – beslut om subvention av läkemedel

Norvir (ritonavir) används för behandling av HIV-infektion. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har beslutat att Norvir i den nya beredningsformen pulver till oral suspension ska ingå i högkostnadsskyddet från och med den 26 augusti 2016.

​Norvir används för behandling av HIV-infektion. Det ingår sedan tidigare i högkostnadsskyddet i form av tabletter och oral lösning. Den nya läkemedelsformen har visats ha en jämförbar effekt och kommer att ersätta den orala lösningen.

Läkemedlet är främst avsett för behandling av barn och patienter med sväljsvårigheter och det finns ett behov av att kunna anpassa doseringen.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har beslutat att Norvir i den nya beredningsformen pulver till oral suspension ska ingå i högkostnadsskyddet från och med den 26 augusti 2016.

Beslut om Norvir på TLV:s webbplats
Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman