Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Kunskapsstöd Beslut om subvention av läkemedel Spiolto Respimat – beslut om subvention av läkemedel

Spiolto Respimat – beslut om subvention av läkemedel

Spiolto Respimat (tiotropium och olodaterol) är avsett för luftrörsvidgande behandling vid kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har beslutat att Spiolto Respimat ska ingå i högkostnadsskyddet med begränsning från och med den 23 oktober 2015.

​Spiolto Respimat (tiotropium och olodaterol) används för luftrörsvidgande behandling vid kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL.
Spiolto Respimat är ett läkemedel som innehåller två verksamma substanser, långverkande muskarinreceptorantagonisten tiotropium och långverkande beta-2-agonisten olodaterol. Dessa läkemedel kallas LAMA respektive LABA.
 
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har beslutat att Spiolto Respimat ska ingå i högkostnadsskyddet med begränsning från och med den 23 oktober 2015. TLV bedömer att läkemedlet är ett kostnadseffektivt alternativ för patienter som inte får tillräcklig effekt av LAMA eller LABA som monoterapi.

Beslut om Spiolto Respirat på TLV:s webbplats
Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman