Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Kunskapsstöd Beslut om subvention av läkemedel Symbicort – beslut om subvention av läkemedel

Symbicort – beslut om subvention av läkemedel

Symbicort inhalationsspray används för behandling av kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL). Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har beslutat att Symbicort inhalationsspray ska ingå i högkostnadsskyddet från och med den 28 oktober 2016.

​Symbicort inhalationsspray används för behandling av kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL). Symbicort inhalationsspray lämpar sig till patienter med nedsatt inandningsförmåga såsom patienter med svår KOL som inte kan tillgodogöra sig sammansättningen från en pulverinhalator.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har beslutat att Symbicort inhalationsspray 160/4,5 mikrogram ska ingå i högkostnadsskyddet från och med den 28 oktober 2016.

Beslut om subvention av Symbicort på TLV:s webbplats
Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman