Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Kunskapsstöd Beslut om subvention av läkemedel Xifaxan – beslut om subvention av läkemedel

Xifaxan – beslut om subvention av läkemedel

Xifaxan (rifaximin) används för att minska återkomsten av episoder av manifest leverencefalopati. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV har beslutat att Xifaxan ska ingå i högkostnadsskyddet från och med den 25 oktober 2014.

​Xifaxan (rifaximin) är avsett för att minska återkomsten av episoder av manifest leverencefalopati.

Xifaxan har i en klinisk studie visats kunna öka tiden till utbrott av manifest leverencefalopati jämfört med placebo. I studien fick patienterna samtidig behandling med laktulos (laxermedel). De patienter som fick behandling med Xifaxan blev inlagda på sjukhus i mindre utsträckning. Antalet oönskade händelser var lika i båda grupperna.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV har beslutat att Xifaxan ska ingå i högkostnadsskyddet från och med den 25 oktober 2014.

Beslut om Xifian på TLV:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman