Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Kunskapsstöd Lägesrapporter Att leva med hiv i Sverige - en studie om livskvalitet hos personer som lever med hiv

Att leva med hiv i Sverige - en studie om livskvalitet hos personer som lever med hiv

Att leva med hiv i Sverige - en studie om livskvalitet hos personer som lever med hiv redovisar den första heltäckande svenska undersökningen om hur det kan vara att leva med hiv i Sverige idag. Kunskapsunderlaget är framtaget av Folkhälsomyndigheten tillsammans med forskare vid Karolinska Institutet.

Omslagsbild till Att leva med hiv i Sverige - en studie om livs-kvalitet hos personer som lever med hiv

​Att leva med hiv i Sverige - en studie om livskvalitet hos personer som lever med hiv redovisar den första heltäckande svenska undersökningen om hur det kan vara att leva med hiv i Sverige idag. Kunskapsunderlaget är framtaget av Folkhälsomyndigheten tillsammans med forskare vid Karolinska Institutet.

Rapporten syftar till att ge ny och uppdaterad kunskap om hur personer med hiv skattar sin livskvalitet relaterat till hälsoutfall, levnadsvanor och livsvillkor samt om skillnader mellan olika grupper. Faktorer kopplade till livskvalitet som studerats är fysiska, psykiska och sexuella faktorer samt personliga och sociala resurser.

Totalt har nästan 1 100 personer som lever med hiv medverkat. Rapporten visar att många inte vågar berätta att de lever med hiv. Endast var fjärde person är i stort sett helt öppen med sin hivinfektion.

Att leva med hiv i Sverige - en studie om livskvalitet hos personer som lever med hiv är utgiven av Folkhälsomyndigheten.

Att leva med hiv i Sverige - en studie om livskvalitet hos personer som lever med hiv på Folkhälsomyndighetens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman

 
 

 Hälsoproblem