Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Kunskapsstöd Lägesrapporter Hur går det för patienten med kronisk sjukdom – verktyg för en fördjupad uppföljning inom primärvård

Hur går det för patienten med kronisk sjukdom – verktyg för en fördjupad uppföljning inom primärvård

Rapporten Hur går det för patienten med kronisk sjukdom – verktyg för en fördjupad uppföljning inom primärvård pekar på möjligheter att med befintliga källor beskriva primärvårdens insatser för ett antal kroniska sjukdomar och de förutsättningar som finns för att utveckla uppföljningen inom detta område. Rapporten är utgiven av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

​Rapporten Hur går det för patienten med kronisk sjukdom – verktyg för en fördjupad uppföljning inom primärvård pekar på möjligheter att med befintliga källor beskriva primärvårdens insatser för ett antal kroniska sjukdomar och de förutsättningar som finns för att utveckla uppföljningen inom detta område. Rapporten är utgiven av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har i samverkan med landstingen sökt kartlägga, sammanställa och analysera centrala delar av den information kring kroniska sjukdomar inom primärvården som finns tillgänglig.

Under 2014 inleddes ett landstingsgemensamt arbete för att kartlägga tillgång på data om primärvårdens insatser vid ett antal vanliga kroniska sjukdomar. Efter en inledande förstudie genomfördes en enkätundersökning till landstingen för att kartlägga datakällor och förutsättningar att samla data till relevanta kvalitetsindikatorer. En fördjupad undersökning genomfördes för sex diagnosgrupper: hypertoni, förmaksflimmer, hjärtsvikt, astma, kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL, och osteoporos. Parallellt genomfördes en intervjuundersökning i samtliga landsting för att belysa de aktuella förutsättningarna för att etablera en klinisk praxis grundad på bästa tillgängliga kunskap.

Rapporten pekar på möjligheter att med befintliga datakällor beskriva primärvårdens insatser för ett antal kroniska sjukdomar och de förutsättningar som finns för att utveckla uppföljningen inom detta område.

Hur går det för patienten med kronisk sjukdom – verktyg för en fördjupad uppföljning inom primärvård är utgiven av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Hur går det för patienten med kronisk sjukdom – verktyg för en fördjupad uppföljning inom primärvård på SKL:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman