Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Kunskapsstöd Lägesrapporter Smittsamhet vid behandlad hivinfektion

Smittsamhet vid behandlad hivinfektion

Smittsamhet vid behandlad hivinfektion beskriver bland annat smittrisken vid sprutdelning mellan personer som injicerar narkotika. Kunskapsstödet är utgivet av Folkhälsomyndigheten.

Smittsamhet vid behandlad hivinfektion

​Dagens hivbehandling har medfört en drastiskt minskad sjuklighet och dödlighet hos patienter med hivinfektion. Behandlingen har även en stor hämmande effekt på smittsamheten hos de enskilda patienterna och på smittspridningen på befolkningsnivå.

Smittsamhet vid behandlad hivinfektion tar bland annat upp smittrisken vid sprutdelning mellan personer som injicerar narkotika och smittrisken från mor till barn under graviditet och förlossning.

Kunskapsstödet vänder sig bland annat till hälso- och sjukvården, smittskydd och övriga aktörer inom det hivpreventiva arbetet.

Smittsamhet vid behandlad hivinfektion är utgivet av Folkhälsomyndigheten.

Smittsamhet vid behandlad hivinfektion på Folkhälsomyndighetens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?