Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Kunskapsstöd Rekommendationer och vägledningar Falldefinitioner vid anmälan enligt smittskyddslagen

Falldefinitioner vid anmälan enligt smittskyddslagen

Falldefinitioner vid anmälan enligt smittskyddslagen innehåller rekommendationer för vilka kriterier som ska användas i den svenska övervakningen av smittsamma sjukdomar. Kunskapsstödet är utgivet av Folk-hälsomyndigheten.

​Falldefinitioner vid anmälan enligt smittskyddslagen ger rekommendationer för vilka kriterier som ska användas i den svenska övervikningen av smittsamma sjukdomar. Falldefinitionerna har i största mån anpassats till de gemensamma kriterier som har antagits inom EU för att möjliggöra en jämförbar statistik.

Kunskapsstödet syftar till att skapa en enkel och översiktlig gemensam grund för vilka sjukdomsfall som ska anmälas, så att jämförelser över tid och mellan geografiska områden underlättas.

Falldefinitionerna i kunskapsstödet är alltså ämnade att användas för rapportering av sjukdomsfall enligt smittskyddslagen. Avsikten med dokumentet är inte att ange kriterier för behandling, att ge ett underlag för definition av smittfrihet eller att fastslå rutiner för anmälan efter eventuell avskrivning.

Falldefinitioner vid anmälan enligt smittskyddslagen är utgiven av Folkhälsomyndigheten.
Falldefinitioner vid anmälan enligt smittskyddslagen på Folkhälsomyndighetens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 
 

 Hälsoproblem ‭[2]‬

 
 

 Hälsoproblem ‭[1]‬

 
 

 Teman