Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Kunskapsstöd Statistik och uppföljningar Dödsorsaksstatistik om läkemedels- och narkotikaförgiftningar

Dödsorsaksstatistik om läkemedels- och narkotikaförgiftningar

Dödsorsaksstatistik om läkemedels- och narkotikaförgiftningar visar att antal dödsfall klassade som läkemedels- och narkotikaförgiftningar har ökat under de senaste åren. Detta gäller både för män och för kvinnor. Kunskapsstödet är utgivet av Socialstyrelsen.

​Dödsorsaksstatistik om läkemedels- och narkotikaförgiftningar redovisar dödsfall som klassade som läkemedels- och narkotikaförgiftningar samt utvecklingen över tid. Statistiken visar att antal dödsfall har ökat under de senaste åren. Detta gäller både för män och för kvinnor. Bland män dominerar överdoser medan självmord dominerar bland kvinnor.

År 2015 dog 950 personer till följd av läkemedels- och narkotikaförgiftningar, av dessa var 70 procent män och 30 procent kvinnor.

Dödsfall genom läkemedels- och narkotikaförgiftningar sker främst i relativt unga åldrar, både bland män och bland kvinnor. Åldersfördelningen ser dock olika ut mellan könen. Den högsta andelen dödsfall bland män återfinns i åldersgruppen 25–29 år, medan den högsta andelen bland kvinnor istället ses i gruppen 50–54 år.

Andelen självmord är högst bland kvinnor (52 procent) medan överdoser är vanligast bland män (46 procent).

Dödsorsaksstatistik om läkemedels- och narkotikaförgiftningar är utgiven av Socialstyrelsen.

Dödsorsaksstatistik om läkemedels- och narkotikaförgiftningar på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman